Cadet Curcuit København flyttet til 4. - 5. december