Rekrutterings- og fastholdelseskampagne DFF

Rekrutterings- og fastholdelseskampagne DFF

10. august 2023 skrevet af Mads Eriksen

Inspireret af flere succeshistorier fra danske og svenske fægteklubber vil DFF gerne støtte 5 danske fægteklubber der vil lave en rekrutterings- og fastholdelseskampagne.

Kampagnen skal være en 3-trinsraket med følgende elementer: SOME-kampagne, indslusningsforløb for nye medlemmer og et socialt fastholdelsesevent. Klubben bestemmer selv hvilken målgruppe der rettes mod.

DFF støtter kampagnen med kr. 5000,00 pr. klub.

 

SOME-kampagne

Klubben skal gennemføre en kampagne på sociale medier (f.eks. facebook eller instagram), hvor eksponeringen rettes mod målgruppen (eller målgruppens forældre). Det forventes at der bruges kr. 500 til kr. 1000 på at booste eksponeringen. SOME-kampagnen skal være afsluttet senest 1. december, men vi anbefaler at lave den i forbindelse med efterårsferien.

 

Indslusningsforløb

Udfordringen for mange klubber er, at det er svært at indsluse nye medlemmer. Når man står for første gang til en fægtetræning, vil der mange gange være en følelse af manglende kompetence, og en følelse af ikke at være en del af det sociale fællesskab.

Inspireret af Göteborg Fäktklubb skal indslusningsforløbet bestå af 2 til 5 gange, hvor det nye medlem modtager eneundervisning, (børn dog ledsaget af forældre), af en træner. Ved den sidste træningsgang deltager en fægter i samme alderskategori, som en slags buddyordning. Hvordan det konkret foregår, er op til klubben men der kan hentes inspiration hos https://www.friformobberi.dk/aktiviteter/buddy-ordning-for-nye-kolleger/. Denne fægter skal også introducere og hjælpe det nye medlem til de første træninger.

Da det forventes at træneren sætter ekstratid af til indslusningsforløbene, er der også tænkt kr. 3000 ind i DFF-støtten til denne aktivitet. Vi ønsker desuden at teste om brugerbetaling gør nogen forskel. De tager penge for sådanne forløb i Göteborg og har stor succes med det, men vi ønsker at teste begge dele. Så det kan aftales med DFF ved indgåelse af aftale.

 

Socialt fastholdelsesevent

I forlængelse af indslusningsforløbet skal der afholdes en social aktivitet (der ikke er fægtebaseret).

 

Det med småt.

Når kampagnen er overstået, udfylder klubben et evalueringsskema. Udviklingskonsulenterne står gerne til rådighed for klubberne med vejledning undervejs i kampagnen, og vil samle op på resultaterne når projektet er overstået.

Det fulde støttebeløb udbetales umiddelbart efter SOME-kampagnen.

Skynd jer at tilmelde jer kampagnen til udviklingskonsulent mads.eriksen@faegtning.dk der også kan hjælpe med afklarende spørgsmål.  Først til mølle-princippet gælder!