Høringsindkaldelse DFF

Høringsindkaldelse DFF

18. juli 2023 skrevet af Emma Maria Henriksen Thrane

Kære klubber under DFF, 

Hermed indkaldes til høring jævnfør beslutning vedtaget på DFF´s ordinære Repræsentantskabsmøde: 

"Forslag 1 - Afstemning om lempelse af regler for deltagelse i Danmarksmesterskaberne

  • Ja, vi stemmer for en lempelse af reglen for deltagelse i Danmarksmesterskaberne.

Skulle det ske at forslag 2 skulle falde, så påhviler det DFF´s bestyrelse at lave en høringsrunde med henblik på at udarbejde et kompromisforslag som kan sendes til afstemning indenfor 6 måneder."

Forslaget blev vedtaget med stemmetal ja: 21, nej: 18 og blank: 1

 

Processen vil være følgende:

- Indsendelse af kompromisforslag fra klubberne under DFF med tilhørende begrundelse senest 1. september.

- DFF´s bestyrelse udarbejder et kompromisforslag på baggrund af de indkommende forslag og udsender det til klubberne 11. september

- Klubberne indsender høringssvar ift. det udsendte kompromisforslag senest 2. oktober.

- DFF´s bestyrelse indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med kompromisforslag og høringssvarene fra klubberne 9. oktober.

- Afholdelse af ekstraordinær repræsentantskabsmøde 12. november.

 

Vi har taget højde for at sommerferien kan give udfordringer i forhold til klubbernes indsendelse af kompromisforslag, så vi har valgt ikke at overholde tidsfristen, mod at klubbernes høringsmuligheder er optimale. 

Afklaring: Det er alene Senior-DM for de olympiske fægtediscipliner der er tale om. Hvis der vedtages en vedtægtsændring, vil den være gældende for afholdelse af senior-DM fra 2024.

Kompromisforslag og høringssvar sendes til dff@faegtning.dk 

Høringsprocessen og efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde er politisk forankret hos DFF´s bestyrelsesnæstformand Catharina Winterberg naestformand@faegtning.dk og praktisk forankret hos Udviklingskonsulent Mads Eriksen mads.eriksen@faegtning.dk, der begge står til rådighed for klubberne.

DFF´s bestyrelse beder klubber under DFF om at indsende begrundede kompromisforslag senest 1. september 2023, jævnfør repræsentantskabets beslutning af 23. april 2023.

For yderligere afklaring:

Læs referatet fra repræsentantskabsmødet HER

Læs den fulde ordlyd af ændringsforslaget HER

 

Med venlig hilsen

Dansk Fægte-Forbunds Bestyrelse

 

Se høringsindkaldelsen som PDF HER