Reminder - kontingentbetaling

Reminder - kontingentbetaling

20. april 2022 skrevet af

Kære alle,

Der er fortsat klubber der mangler at indbetale kontingent. Deadline herfor var 8. april 2022.

For de klubber der deltager på Repræsentantskabsmødet er det ekstra vigtigt at få betalt, så man er stemmeberettiget.