Tak til Laurence Halsted

Tak til Laurence Halsted

22. november 2021 skrevet af Louise Seibæk

I 2017 påbegyndte DFF en opgave med at professionalisere sit talent- og elitearbejde og ansatte den dobbelte olympiske fægter Laurence Halsted som sportschef. I de godt fire år, der er gået, er der sket og skabt mangt og meget. Nu skal DFF imidlertid finde en ny måde at organisere den professionelle ledelse på, idet samarbejdet med Laurence udløber med årets udgang; Laurence er familiefar til to små og finder det ikke p.t. foreneligt med et arbejdsliv, der af gode grunde må ligge i mange aftentimer og involvere mange rejser.

Blandt Laurence’s indsats i sin tid i DFF kan især nævnes at udvikle et Eliteprojekt baseret på international best practice og at udvikle vores bruttolandshold og træningssamlinger både kvalitativt og kvantitativt. Bruttolandsholdet er vokset fra under 40 fægtere til over 70 og inkluderer for første gang i nyere tid alle tre våben.

Laurence har været dedikeret til at bidrage til dansk fægtnings udvikling, ikke kun fægte-mæssigt, men især også på det mentale område og på inddragelse af supplerende træningsformer, som har givet fægterne flere perspektiver på livet som atlet. Laurence har givet fægtere og trænere mod til at tage chancer og afprøve det ukendte, og selvom noget har været kontroversielt i nogles øjne, så har Laurence lykkedes med at skabe et bredere syn på moderne sportsfægtning, på fastholdelse og udvikling af talentmiljøer og på træneres kapacitet i opgaven.

Der ligger nu en stor opgave for DFF med at fastholde momentum i udviklingen af talent og elite. Vi håber at kunne trække på Laurence’s kompetencer og netværk af ekspertise fra tid til anden i fremtiden - og ønsker selvfølgelig Laurence al mulig held og lykke med nye spændende opgaver i det professionelle liv!

Louise Seibæk, formand Talent- og Eliteudvalget