Støttekoncept Talent & Elite samt Elite-Trup 2022-25

Støttekoncept Talent & Elite samt Elite-Trup 2022-25

8. december 2021 skrevet af Louise Seibæk

På baggrund af den indgåede strategiaftale med DIF for perioden 2022-25 har Talent- og Eliteudvalget udarbejdet et støttekoncept for talent og elite, der lister hvilke ydelser og indsatser, der vil blive arbejdet med over den kommende periode for fægtere på DFFs bruttolandshold.

Samtidig har Talent- og Eliteudvalget nydefineret det tidligere EliteProjekt, der nu hedder Elite-Trup.

Man kan orientere sig i de to vedhæftede dokumenter DFF Støttekoncept 2022-25 og DFF Elite-trup 2022-25.

Udvalget håber med disse tiltag at skabe klarhed og gennemsigtighed for fægtere og trænere omkring indsatser og økonomi for arbejdet med talent og elite.


Spørgsmål kan som altid rettes til eliteudvalg@faegtning.dk