Coronaregler ifm. B&U DM

Coronaregler ifm. B&U DM

10. juni 2021 skrevet af

Kære alle

Det bliver et lille B&U DM. Det afspejler formentlig både en generel afmatning pga. corona-nedlukningen og det sene tidspunkt på sæsonen. 

Pt. er der i alt 84 tilmeldinger, hvilket er ca. 40% lavere end normalt.  Det kan selvfølgelig være, at der kommer flere tilmeldinger inden fristens udløb, men det kommer ikke til at rokke ved det generelle billede. 

Jeg har hyret Mads Hejrskov ind som uafhængig dommer begge dage, og tænker at det må være tilstrækkeligt. 

I lyset af det lave deltagerantal er corona-reglerne som følger:

  • Alle er velkomne
  • Ledsagere skal holde sig på tilskuerpladserne på tribunerne
  • Kamparealer og tilskuerpladser vil være inddelt i sektioner, der må maksimalt være 50 i hver sektion
  • Fægtere, trænere, dommere og holdledere har som de eneste adgang til kamparealerne
  • De generelle corona-regler (2 meters afstand, afspritning, ikke-fremmøde ved coronasymptomer) skal overholdes
  • Enhver sammenstimlen skal undgås 
  • Holdledere og trænere konfirmerer fægterens deltagelse i sekretariatet inden konkurrence-start
  • Klubber sidder - så vidt muligt - klubvist på tilskuerrækkerne
  • Der er løbende opdatering af resultater på www.fencingworldwide.com
  • Startgebyrer betales samlet klubvist før stævnet ved bankoverførsel til Rudersdal Fægteklubs konto i Danske Bank: Regnr. 1551 kontonr. 3347337269 eller ved Mobilepay på 29246548. I begge tilfælde med tydelig angivelse af afsender.

Jeg håber på et godt og hyggeligt stævne, og at vores sport kan få lidt mere vind i sejlene i den kommende sæson. 

Fægtehilsener

Knud