Udskydelse af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

Udskydelse af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

26. marts 2020 skrevet af Jan Sylvest Jensen

Kære DFF’s medlemsklubber 

Verden er i en meget kritisk situation, og Danmark forsøger at afbøde virkninger af det virusangreb, vi er under. I går aftes traf DFF’s bestyrelse derfor nødtvunget en beslutning om at udskyde vores repræsentantskabsmøde.

Danmark er på lige fod med en stor del af resten af verden lukket ned. Ingen ved, hvor længe Danmark vil være lukket, men myndighederne har i denne omgang forlænget nedlukningen til den 13. april.  DFF’s bestyrelse forventer, at det bliver umuligt at forsamles i nærmeste fremtid. 

Konsekvenser på kort sigt:

  • DFF’s bestyrelse bliver pr. dags dato at betragte som et ” forretningsministerium”. Hvilket betyder, at vi vil navigere efter bedste evne, men uden at træffe nye beslutninger, som vil række ud over den normale drift.
  • DFF vil udsende regnskabet fra 2019
  • DFF vil udsende beretninger fra bestyrelsen og udvalg om 2019
  • Vi udskyder fristerne for at melde sig som kandidat til bestyrelse, udvalg og komiteer.

Dato for et nyt repræsentantskabsmøde:

DFF’s bestyrelse vil indkalde til møde, så snart det er muligt at forsamles igen. Vi tror dog, at det realistisk set bliver svært før august måned. Når vi indkalder, bliver det med mindst 14 dages varsel.

På bestyrelsens vegne

Jan Sylvest Jensen, Formand DFF

formand@faegtning.dk

2366 4349