Nye kommende udstyrskrav

Nye kommende udstyrskrav

29. januar 2020 skrevet af

 
På det internationale fægteforbunds kongres blev der vedtaget nye udstyrskrav, som træder fuldt i kraft til FIE’s egne stævner i FIE-sæsonen 2020-2021:

a) Begge stik på kropsledninger skal være gennemsigtige. Dette krav gælder for alle våbendiscipliner.

b) Det vil endvidere være et krav, at skålstikket på kårde fremover skal have 2 huller (fremfor et), således at klingeledningerne føres gennem hver sit hul, før de fastgøres til stikkontakten.

 

Vær opmærksomme på reglernes ikrafttræden i forbindelse med den ny sæson, hvis I har fægtere, der skal deltage i FIE-stævner (dvs. worldcups o.lign.). I forbindelse med andre udenlandske stævner bør I undersøge, om de nye regler vil gælde i de respektive lande – eller udskifte materiellet for alle tilfældes skyld.

DFF’s stævne- og lejrudvalg har indtil videre besluttet, at de nye regler IKKE vil være gældende til danske stævner. Deltager man udelukkende til danske stævner, er der således p.t. ikke nogen grund til at skifte materiel ud.

Se billeder ovenfor.

Se nærmere i FIE’s regler for materiel:

Kropsledninger: §§ m 29.1.b, m 35 og m 31.2.

Skålstik – kårde: § m 18.3.