Nekrolog

Nekrolog

4. februar 2020 skrevet af Søren Falk Portved A&O)

Thomas Sørensen er død. Han blev 90 år. Efter endt reserveofficersuddannelse og tjeneste i Søværnet, arbejdede Thomas Sørensen i mange år for TUBORG. Gennem hele sin karriere var fægtningen den sport, som Thomas dyrkede mest. Han var i flere år formand for Fægteklubben Trekanten København, hvor han senere blev æresmedlem. Foreningsarbejdet blev fortsat i Selskabet Fægtekunstens Venner, som han ligeledes var æresmedlem af.

Såvel forretningsmæssigt, privat, som på pisten var Thomas en sand ”gentleman”. Et godt forbillede i god opførsel for mange fægtere. Gennem sit job bestyrede han i en længere årrække TUBORG FONDEN og var derigennem en værdsat mæcen for fægtesporten i Danmark.

Thomas Sørensen efterlader sin hustru Mona, to sønner samt børnebørn. Vore tanker går til dem.

Æret være Thomas minde.

Søren Falk-Portved

Københavns Fægteklub