HUSK - DIF Medlemsindberetning

HUSK - DIF Medlemsindberetning

12. januar 2020 skrevet af

Husk: Den 31.01. er sidste frist for den obligatoriske medlemsindberetning til DIF, hvor alle fægteklubber skal indberette medlemstal til "Centralt ForeningsRegister (CFR)". Det foregår igen på www.medlemstal.dk. På siden findes udførlig vejledning.

Det er meget vigtigt, at klubberne indberetter medlemstal, da DFF's støtte fra DIF afhænger af vores medlemstal. Klubberne har i følge DFF's Vedtægter § 5 pligt til at foretage indberetningen til DIF.

Ved åbningen af årets medlemsindberetning i begyndelsen af december 2019 har alle foreninger modtaget en mail med sit CFR-nummer, som skal bruges til at logge ind på CFR.

P.t. har blot 1/4 af DFF's 45 klubber gjort deres pligt og har indberettet...…. I sidste uge har DIF sendt en påmindelse til de fægteklubber, der mangler at indberette.

Vi håber, at jer, der mangler, gør jer selv og forbundsfællesskabet den tjeneste at indberette i rette tid inden 31.01.2020.

 

På forhånd tak.

Såfremt I har brug for hjælp eller har spørgsmål, så kontakt DFF's Sekretariat på 4326 2097 eller dff@faegtning.dk 

Mvh

DFF