Fægtning og Corona - opdatering i forhold til de tilpassede retningslinjer for udendørs træning

Fægtning og Corona - opdatering i forhold til de tilpassede retningslinjer for udendørs træning

19. maj 2020 skrevet af Jan Sylvest Jensen

DGI og DIF har sammen med Sundhedsmyndigheder og Kulturministeriet udarbejdet nyt sæt retningslinjer for den udendørs træning. Disse nye retningslinjer giver nu mulighed for at fægte kampe udendørs - dog skal de almindelige retningslinjer om hygiejne, forsamlingsforbuddet på pt 10 personer, brugen af klubudstyr og faciliteter m.v fortsat følges. Husk også at optagelsen af den udendørs træning afhænger af en accept fra kommunen/ejeren af de udendørs faciliteter.

Vi har stor forståelse for, at det ikke er alle klubber, der har mulighed for at tilbyde udendørs træning eks. pga at kommunen ikke kan stille udendørs plads til rådighed. Det kan ligeledes være en udfordring at få formuleret egne interne rammer for, hvordan I vil udmønte/organisere den udendørs træning. Her vil vi appellere til, at I kontakter hinanden og deler erfaringer eller eks. kigger på hinandens hjemmesider. Nogle klubber er allerede kommet et godt stykke og vil helt sikker gerne dele erfaringerne.

Fra forbundets side har vi udarbejdet er sæt anbefalinger i forhold til opstart af den indendørs træning. Retningslinjerne kan dog bruges som inspiration til tilrettelæggelse af udendørstræning. Det skal her understeges, at der ikke er åbnet for den indendørs træning endnu. Vi håber på at komme med i runden efter den 8. juni, men vi ved endnu ikke noget. Dette betyder dog, at der ikke vil kunne blive afviklet stævner i juni måned. Vi vender tilbage, så snart der er nyt.

Læs mere her Fægtning og Corona


Læs de nye retningslinjer på denne side under "udendørstræning": 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona