DIF's og DGI's foreningspulje åbner igen 1. marts - husk at søge i 2020

DIF's og DGI's foreningspulje åbner igen 1. marts - husk at søge i 2020

11. februar 2020 skrevet af

Hvert år uddeles cirka 44 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger. Puljen genåbner for ansøgning d. 1. marts 2020.

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Retningslinjerne for puljen kan downloades her: 'Retningslinjer for DIF og DGI's foreningspulje'.

Sådan søger I
Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen. Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Læs mere om dette her.

Et formål pr ansøgning
Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål pr ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Der kan godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Midlerne skal bruges lokalt
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Bevilgede beløb
DIF og DGI's foreningspulje har siden 2018 årligt støttet foreningsidrætten med ca. 44 mio. kr. I løbet af 2018 og 2019 er det blevet til over 2.500 bevillinger fordelt til små og større projekter i idrætsforeninger i alle landets kommuner. Flere fægteklubber har opnået støtte fra puljen i 2018 og 2019.

Puljen kan søges hele året - der sagsbehandles og gives bevillinger i perioden marts til november.