DFF Stævnereglement gældende pr. 1. oktober 2020 - opdateret

DFF Stævnereglement gældende pr. 1. oktober 2020 - opdateret

31. august 2020 skrevet af Pia Stiller

Hermed nyt stævnereglement, som træder i kraft pr. 1. oktober 2020. Reglementet bringer følgende tidligere regelsæt til ophør: ”DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m.” og ” DFF’s Regler for B&U Ranglistestævner, herunder B&U DM” pr. samme dato.

Det betyder at der fremover kun er dette ene gældende stævnereglement.

Alle, både klubber og fægtere, er meget velkomne til at komme med ændringsforslag. Dette gøres ved at sende en mail til Stævne- og Lejrudvalget på sludvalg@faegtning.dk

Udvalget vil så samle indkomne forslag sammen, og med jævne mellemrum, se på dem alle. Fører disse til rettelser, vil det blive meldt ud på hjemmesiden, og med klubudsendelser.

Stævne- og Lejrudvalget

DFF stævnereglement pr. 1. oktober 2020