Spørgeskemaundersøgelse for tidligere kvindelige talent-elitefægtere

Spørgeskemaundersøgelse for tidligere kvindelige talent-elitefægtere

15. april 2019 skrevet af

Kære klubber

DFF's Eliteudvalg er ved at foretage en undersøgelse vedr. kvindelige fægtere, der tidligere har været tilknyttet talent-elitemiljøet. 

I må meget gerne videresende nedenstående til sådanne fægtere. Svarfristen er 01.06.19. Hent nedenstående som pdf. her.

Kære fægter
Nedenfor finder du linket til et kort spørgeskema, som det tager ca. 5-7 minutter at udfylde.

Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvorfor der er så forholdsvis få kvinder på talentniveau i fægtning, samt at afdække mulige indsatser eller handlemuligheder, der kan afhjælpe dette.

Du er blevet udvalgt til undersøgelsen, fordi du på et tidspunkt var på bruttolandsholdet eller bevægede dig omkring bruttolandsholdet og talentniveauet.

Din besvarelse er anonym, dog har du i slutningen af skemaet mulighed for at skrive kontaktoplysninger, hvis vi må kontakte dig for uddybende spørgsmål.

Det vil udelukkende være medlemmer i eliteudvalget, der har adgang til besvarelserne. Eliteudvalget analyserer og uddrager konklusioner af besvarelserne. Kun disse konklusioner videregives til andre.

Vi håber, Du vil besvare spørgeskemaet inden den 1. juni 2019.

Tak for din tid og tak for at du vil hjælpe os.


Fægtehilsner Eliteudvalget, Dansk Fægteforbund

Link til spørgeskema: https://survey.enalyzer.com/?pid=q5d5k5da