Repræsentantskabsmødets dokumenter

Repræsentantskabsmødets dokumenter

12. april 2019 skrevet af

Dokumenter - regnskab, budget, indkomne forslag m.m. - til DFF's Repræsentantskabsmøde d. 28.04. er nu at finder her.

God læselyst og vel mødt d. 28.