Organisationsændring i Dansk Fægte-Forbund (DFF)

Organisationsændring i Dansk Fægte-Forbund (DFF)

29. november 2019 skrevet af Jan Sylvest Jensen

Dansk Fægte-Forbund (DFF) står overfor nye udfordringer og en ny strategiaftale og har derfor brug for at ændre på udviklingkonsulentstillingens indhold og form. Da Dansk Fægte-Forbund er en lille arbejdsplads med få ansatte der løser vidt forskellige opgaver, er det desværre ikke muligt at flytte Martin Wiuff til et andet område. Vi har derfor lavet en aftale med Martin om, at han ikke længere skal være udviklingskonsulent i DFF.

DFF vil gerne takke Martin for 13 års super godt samarbejde, hvor Martin har været en medvirkende årsag til, at DFF har flyttet sig betragteligt som organisation. Martins sidste dag i DFF bliver den 31. marts 2020, hvor Martin har overdraget sine opgaver.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Jan Sylvest Jensen

Formand