Justeringer i kvalifikationskravene fra og med sæson 2019-20

Justeringer i kvalifikationskravene fra og med sæson 2019-20

23. januar 2019 skrevet af Louise Seibæk

Eliteudvalget har vedtaget en række justeringer for kvalifikationskravene til EM og VM, gældende fra sæson 2019/20.

Nedenfor anføres justeringerne for de forskellige alderskategorier. Gå til disse links kadet & junior samt senior for den samlede oversigt over kvalifikationskravene på hver kategori.

 

Baggrunden for justeringerne er ny pointpraksis fra FIE for junior og senior, ønsket om at styrke holdindsatsen i alle kategorier og behovet for at præcisere nogle uklarheder i de eksisterende krav.

 

Først og fremmest vil vi gerne trække de værdier, der arbejdes med i EliteProjektet, over i de øvrige kategorier til styrkelse af holdsatsningen, der giver afledte fordele såsom stærkere træningsfællesskaber, bedre fastholdelse, mere sportslig udvikling og bedre resultater.

Derfor indfører vi i alle tre alderskategorier muligheden for holdkvalifikation, samtidig med, at vi udpeger de stævner, som vi ønsker, at fægterne deltager i og dermed rejser til sammen som landshold.

Vi prioriterer stævner i Europa og stævner, der også har holdkonkurrence (i de kategorier hvor bruttotruppen forventeligt bliver stor nok til holddeltagelse).

For danske bruttolandsholdsfægtere, der er bosiddende uden for Europa, kan der efter ansøgning til eliteudvalget fra fægterens danske klub bevilges dispensation til en alternativ stævneplan, der dog skal indeholde min. 1 af de obligatoriske stævner (med holdkonkurrence, hvis den forventede bruttotrup er stor nok til holddeltagelse).

 

På kadet ønsker vi desuden at skærpe bevidstheden om behovet for resultater på internationalt plan ved fremover at stille krav om, at min. 25 af de opnåede point (fortsat min. 50 point i alt) skal hidrøre fra cadet circuits, svarende til to top 64-resultater. Herudover stiller vi fægterne frit i valget om det femte stævne, hvor man kan vælge mellem endnu et A-stævne, altså cadet circuit-stævne, eller ét af de udpegede B-stævner.

 

På Junior og Senior har FIE indført halve og kvarte point for henholdsvis resultater i top 128 og top 256. Når vi præciserer, at de 2 point til kvalifikation skal opnås gennem hele point, er det for at fastholde kravet om min. 2 top 96-resultater for at kvalificere sig til deltagelse i EM/VM. Herudover vil alle opnåede point tælle med.

 

Desuden præciserer vi for alle kategorier, at alle kvalifikationsstævner afholdt mellem to DM kan tælles med, således eksempelvis hvis Trekanten International og/eller Copenhagen Cadet Circuit har været afholdt to gange i perioden.

 

Endelig har vi på junior og senior, ligesom på kadet, indført et maksimalt antal stævneresultater, der medtælles; således for juniorer de fem bedste resultater i kvalifikationsperioden og for senior de seks bedste.

 

Alle ranglister for kadet, junior og senior føres på Ophardt og er opsat efter de gældende kvalifikationsregler. Se venligst HER.

 

KADET

Individuel

Min. 25 ud af de krævede 50 point skal opnås ved cadet circuits.

Der udpeges af sportschefen i samarbejde med eliteudvalget og de relevante klubtrænere, hvilke 3 cadet circuits hver kategori som minimum skal deltage i. I sæson 2019/20 udpeges kun 2 obligatoriske cadet circuits.

DM er fortsat obligatorisk. Det femte og sidste stævne er valgfrit mellem yderligere et cadet circuit-stævne efter eget valg eller ét af de nævnte B-stævner.

Hold

Som noget nyt kan fægterne nu kvalificere sig som hold uagtet deres individuelt opnåede point. Hertil kræves, at holdet i den pågældende kategori har deltaget i min. 3 cadet circuit hold-stævner og opnået min. 2 placeringer i top16-placeringer.

 

JUNIOR

Individuel

De krævede min. 2 point til kvalifikation skal være opnået ved hele point. Halve og kvarte point vil tælle med i den samlede stilling.

Der udpeges af sportschefen i samarbejde med eliteudvalget og de relevante klubtrænere, hvilke 3 world cups, hver kategori som minimum skal deltage i. I sæson 2019/20 udpeges kun 2 obligatoriske WCs.

DM er fortsat obligatorisk og anvendes som hidtil som udslagsgivende i tilfælde af pointlighed.

Det er de 6 bedste resultater opnået mellem 2 DM, der tælles med i kvalifikationen.

Hold

Som noget nyt kan fægterne nu kvalificere sig som hold uagtet deres individuelt opnåede point. Hertil kræves, at holdet i den pågældende kategori har deltaget i min. 3 world cup hold-stævner og opnået min. 2 placeringer i top16.

 

SENIOR

Individuel

De krævede min. 2 point til kvalifikation skal være opnået ved hele point. Halve og kvarte point vil tælle med i den samlede stilling.

Der udpeges af sportschefen i samarbejde med eliteudvalget og de relevante klubtrænere, hvilke 4 world cups, hver kategori som minimum skal deltage i. I sæson 2019/20 udpeges kun 3 obligatoriske WCs.

DM er fortsat obligatorisk og anvendes som hidtil som udslagsgivende i tilfælde af pointlighed.

Det er de 5 bedste resultater opnået mellem 2 DM, der tælles med i kvalifikationen.

Bemærk at der gælder særskilte regler for EliteProjektet, d.v.s herre-kårde-landsholdet og herre-fleuret-landsholdet.

Det er de fire bedst placerede pointmæssigt, der udtages til individuel uanset udtagelse til EliteProjektet.

Hold

Som noget nyt kan fægterne uden for EliteProjektet nu kvalificere sig som hold uagtet deres individuelt opnåede point. Hertil kræves, at holdet i den pågældende kategori har deltaget i min. 3 world cup hold-stævner og opnået en samlet top 30ranking på verdensranglisten.

Bemærk at der gælder særskilte regler for EliteProjektet, d.v.s herre-kårde-landsholdet og herre-fleuret-landsholdet, hvor kun fægtere udtaget til deltagelse i EliteProjektet udtages til holdfægtning ved EM og VM (uanset deres kvalifikation på individuel).