Optagelse af nye fægtere i DFF-bruttolandsholdstruppen og sæsonplan for 2018-19

Optagelse af nye fægtere i DFF-bruttolandsholdstruppen og sæsonplan for 2018-19

8. juni 2018 skrevet af Talent- og Eliteudvalget

Kære klubbestyrelser og klubtrænere

Eliteudvalget er optaget af at sikre en bred, stærk og talentfuld bruttolandsholdstrup på både U17 (Kadet), U20 (Junior) og Senior. Nye fægtere til bruttolandsholdstruppen er meget velkomne – og det gælder alle 3 alderskategorier, begge køn og alle 3 våben. Kriterier for optagelse i bruttolandsholdstruppen er beskrevet på DFFs hjemmeside: http://www.faegtning.dk/aktive/elite/bruttolandshold-kriterier/

Hvis jeres klub har fægtere, der skal optages i bruttolandsholdstruppen, så er det nu tid til at lægge planer for sæson 2018/19, og vi gør opmærksom på, at klubtrænerne senest den 15. juni bedes indsende sæsonplan for 2018/19 til Eliteudvalget, så Eliteudvalget sammen med sportschefen kan skabe et samlet overblik for den kommende sæson og få Bruttotruppen på plads for 2018/19.

Vedhæftet findes:

  • Skabelon til sæsonplan for 2018/19 for henh. KADET (Årgang 2004-2002), JUNIOR (Årgang 2001-1999), og SENIOR (1998 og ældre)

Sæsonplan indsendes af klubtræneren senest d. 15. juni 2018 til eliteudvalg@faegtning.dk.

Som hjælpeværktøjer er også vedhæftet:

  • Stævneplaner for 2018/19 udgivet af FIE og EFC. Vi er på nuværende tidspunkt ikke helt sikre på hvilke cadet circuits, der har holdkonkurrence.

Med disse værktøjer håber Eliteudvalget at kunne bidrage til endnu bedre planlægning af næste sæson – også på tværs af klubber.

Eliteudvalget vil gerne inspirere dels til bedre resultater og flere point på den individuelle kvalifikation på kadet og junior og dels til at flere kategorier på kadet og junior lykkes med at kvalificere et helt hold til EM og VM (der er dog ikke kadet-hold til VM).

Derfor vil der i sæsonen 2018/19 blive tilført kvalifikationen et par belønningsmuligheder, som vi håber vil anspore alle fægtere til at sætte den personlige forventnings-barre et par hak op:

For fægtere, der kvalificerer sig til EM og/eller VM belønner DFF derfor som følger:

INDIVIDUEL KADET (Årgang 2004-2002): såfremt 30 eller flere af de opnåede kvalifikationspoint (min. 50 point i alt) er opnået på Cadet Circuits belønnes fægteren med en danmarks-maske fra Leon Paul.

INDIVIDUEL JUNIOR (Årgang 2001-1999): såfremt 2 eller flere af de opnåede point (min. 2) er opnået ved hele point belønnes fægteren med en danmarks-maske fra Leon Paul.

HOLD KADET OG JUNIOR: såfremt sæsonen planlægges og gennemføres med minimum 2 x holddeltagelse til kvalifikationsstævnerne, indgår holdene i et særligt tilrettelagt program med sportschefen indeholdende workshop og video-evaluering af holdkampene.

Klubtrænerne er altid meget velkomne til at kontakte Laurence (sportschef@faegtning.dk eller 53 47 09 46).

Hvis man som klubtræner eller som fægter i Bruttotruppen har spørgsmål af mere praktisk/logistisk karakter, så henvend jer til Majken, så skal hun nok prøve at guide jer bedst muligt (majken.li.j@gmail.com eller 28 63 38 78 (uden for normal arbejdstid)).

I indeværende sæson 2017/18, er det trænere fra FKT Østerbro, Hellerup Fægte-klub, Varde, Kalundborg, Glostrup, Vordingborg, Roskilde, der har haft fægtere i Bruttotruppen, og det kunne måske også være en idé at kontakte en af disse, hvis I har spørgsmål fx i relation til at stille hold og planlægge "sam-rejse" til stævner.

Venlig hilsen

Laurence Halsted og Eliteudvalget (Louise Seibæk, Flemming Olstrøm og Majken Linnemann Jensen)