Opdateret tilmeldingsprocedure - Cadet Circuits og World Cups

Opdateret tilmeldingsprocedure - Cadet Circuits og World Cups

29. august 2018 skrevet af Louise Seibæk

Procedure for tilmelding til Cadet Circuits og World Cups, sæson 2018-19

- opdateret august 2018

Generelt

Alle tilmeldinger af fægtere til såvel individuelle konkurrencer som holdkonkurrencer på alle tre alderskategorier skal foretages af klubtrænere. Fægtere (eller fægteres forældre) kan ikke selv tilmelde sig.

Tilmelding kan alternativt foretages af en fast ansvarlig person udpeget af klubben til at varetage dette hverv gennem sæsonen. Dette skal meddeles eliteudvalget på eliteudvalg@faegtning.dk, som videregiver information til DFF-sekretariat og DFF-sportschef.

Alle tilmeldinger skal for hver enkelt fægter rumme følgende information:

* fægternes fulde navn og fødselsdato

* præcis angivelse af stævne med navn, dato, lokation, samt køn, våben og alderskategori

 

Deadline 30 dage

Der udstikkes en generel deadline for samtlige stævnetilmeldinger på 30 dage før stævnet af hensyn til afklaring af dommerkrav, endelig udtagelse af hold, indkøb af flybilletter, samt økonomisk overblik for deltagerne.

 

Individuel

Tilmelding af fægtere til de individuelle konkurrencer på såvel cadets circuits for kadetter og worlds cups for juniorer samt world cups og satellit world cups for senior skal foretages af klubtrænere til DFF-sekretariatet på dff@faegtning.dk senest 30 dage før det pågældende stævne.

Ved deadlines udløb bekræfter sekretariatet de samlede tilmeldinger til stævnet til de respektive klubtrænere, som herefter kan koordinere bl.a. vedrørende evt. dommerkrav.

 

Hold

Det er DFF-sportschef Laurence Halsted, der tilmelder hold til holdfægtning på såvel cadet circuits som world cups. Klubtrænerne skal derfor - samtidig med tilmeldingen til den individuelle konkurrence til DFF-sekretariatet OG senest 30 dage før stævnet - meddele DFF-sportschef Laurence Halsted om fægternes deltagelse i holdfægtning. Dette gøres på email sportschef@faegtning.dk. Endelig udtagelse til hold foretages efter særskilt annonceret procedure: Procedure for CC og JVC findes her.

 

Dommerkrav

Ved Cadet Circuit-stævner og Junior World Cups, hvor der er 5 eller flere danske deltagere (uanset klubtilhør) på individuel, udløses der dommerkrav. På senior er der dommerkrav på Satellit World Cups (5+ deltagere fra DK), hvorimod der ikke er dommerkrav på World Cup eller Grand Prix.

Det er deltagernes/klubbernes ansvar i fællesskab at enten skaffe kvalificeret dommer eller betale dommergebyret, ligesom det er deltagernes/klubbernes ansvar i fællesskab at meddele stævneledelsen om manglende dommer efter gældende FIE-regler, så at gebyret evt. kan halveres.

 

For sen tilmelding

Såfremt fægtere tilmeldes efter den 30 dages deadline og dermed udløser et dommerkrav, pålægges betaling for dommer udelukkende de(n) fægter(e), der har tilmeldt sig efter deadline.

 

Framelding

Efter tilmeldingsfristens udløb (30 dage før stævnet) hæfter de tilmeldte fægtere solidarisk for evt. fællesomkostninger såsom evt. dommerkrav på turen. I tilfælde af framelding til stævnet efter deadline hæfter den frameldte fægter således fortsat for sin andel af evt. fællesomkostninger.