Nyt program for talent & elite

Eliteudvalget orienterer: Nyt program for talent & elite, 2018-20/21

18. januar 2018 skrevet af Louise Seibæk

1. januar 2018 markerede den officielle start på en ny strategiperiode i Dansk Fægte-Forbund med stor betydning for talent- og eliteområdet. Der er indgået en fire-årig aftale med Danmarks Idrætsforbund og som led heri samtidig en tre-årig aftale med Team Danmark. De overordnede mål for strategiperioden er at udvikle op til i alt fem nye talentmiljøer fordelt i hele Danmark og at understøtte senioreliten på herre kårde og herre fleuret til at nå verdensklasse-resultater med et ultimativt mål om at kvalificere sig til OL i Tokyo 2020.

Strategiaftalen med Danmarks Idrætsforbund, der har i alt 3 såkaldte spor, rummer også målsætninger om bl.a. flere fægtere i Danmark og en professionalisering i DFF. Disse ligger primært i strategiaftalens spor 1 og 3, hvor talent- og elitesatningen er formuleret for sig i spor 2.

 

Der er fire væsentlige punkter i strategien for talent og elite:

 

  1. Sportschefen, Laurence Halsted, er nu ansat på fuld tid i DFF. Laurence skal fortsætte det i 2017 igangsatte arbejde med EliteProjektet, der har Team Danmarks støtte, og sammen med eliteudvalget udfolde planen for opbygning af flere talentmiljøer i Danmark. Sportschefen tilrettelægger op til fem årlige træningssamlinger for bruttolandsholdet på alle alderskategorier og er Chef de Delegation ved alle EM og VM.  Sportschefen vil have en række tiltag for fægtere på bruttolandsholdet i løbet af sæsonen. Disse vil blive løbende annonceret på facebookgruppen Bruttotruppen DFF.

 

  1. Den tidligere landstrænerfunktion erstattes af en konsulenttrænerfunktion, hvor våbenspecifikke trænere på højt internationalt niveau inviteres til at arbejde med bruttolandsholdsfægterne på op til fem årlige træningssamlinger og yderligere med fægterne i EliteProjektet. Med konsulenttrænerne får vi et våbenspecifikt fokus på internationalt niveau med udfordringer og udvikling for alle fægtere på alle aldersklasser. Navne og præsentation af konsulenttrænerne offentliggøres på facebookgruppen Bruttotruppen DFF.

 

  1. EliteProjektet, der er støttet af Team Danmark og DIF i samarbejde, løber over tre år og er målrettet de to herre-seniorlandshold på kårde og fleuret. Fægterne er direkte udtaget til programmet, som har en specifik satsning på holdfægtning. Sportschefen leder programmet og der er udnævnt en holdleder af henholdsvis kårde- og fleuretholdet, der skal varetage den del af fægternes forberedelser og worldcup-deltagelse, der relaterer til holdfægtningen. Støtten går til sportschef- og konsulenttrænerfunktionerne, rejseomkostninger for holdlederne ved et fast antal WCs i sæsonen, rejsestøtte til fægterne ved EM og VM samt støtte til deltagelse i udvalgte internationale træningslejre.

 

  1. Udvikling af talentmiljøer i hele Danmark er i fokus over de næste fire år. Målet er at øge talentudviklingen i hele landet, øge chancerne for udvikling og fastholdelse af talenter uden for hovedstadsområdet, øge bruttotruppen på talent og elite og øge fægternes gennemsnitlige niveau, således at fødekæden og talentmassen til senioreliten sikres med et fremtidsperspektiv, hvor fægtning kan opnå status af Team Danmark sport. Der udarbejdes en talentudviklingsmanual som inspirations-værktøj for de klubber, der optages i projektet, som i daglig tale vil blive kaldet TiD (udvikling af Talentmiljøer i Danmark). TiD-projektets indhold retter sig mod trænere og frivillige i klubbernes organisation og understøtter deres udviklingsarbejde med deres talenter og det idrætsmiljø, der omgiver dem. Derudover bliver der særtilbud for klubbernes fægtere. Der startes op med 3 klubber i 2018 og målet er at optage minimum yderligere to klubber i TiD i løbet af de kommende to år.

 

Forandringer

Med det ovenstående program for de kommende år, er der sat retning og perspektiv på arbejdet med talent og elite. I modsætning til tidligere kender vi nu økonomien over flere år og har nogle klare mål og delmål at styre vores arbejde efter. Der er formuleret nye politikker for såvel talent som elite. Begge uploades på faegtning.dk og i facebookgruppen.

I vil - forhåbentlig - opleve et mere synligt, aktivt og professionelt forbund på talent- og eliteområdet. Og I vil opleve et forøget fokus på samarbejde og få inspiration til udvikling på flere aspekter såvel fægtemæssigt som på de andre områder, der er vigtige for den fulde forløsning af potentiale og ambition hos den enkelte.

Træningssamlingerne vil derfor blive et stærkt omdrejningspunkt for både læring og udveksling, både for fægtere og for trænere. Vi arbejder på at gøre træningssamlingerne til stedet, hvor vi ikke alene træner fægterne men også kører netværkstiltag for trænere, kurser i forbindelse med programmet for udvikling af talentmiljøer o.a.

 

Dette var en overordnet præsentation af programmet på talent- og eliteområdet for de kommende år. I det daglige kommunikeres der for alle bruttolandsholdets fægtere (og deres forældre), trænere og klubledere på facebookgruppen Bruttotruppen DFF. Hvis der er spørgsmål af mere principiel, personlig eller generel karakter, så er I meget velkomne til at skrive til os direkte i eliteudvalget og/eller til sportschefen på eliteudvalg@faegtning.dk og sportschef@faegtning.dk

 

Vi ønsker et flot og energisk nyt fægteår 2018!

 

Eliteudvalget v/ Louise Seibæk