National licens - genindførsel af gebyr

National licens - genindførsel af gebyr

22. november 2018 skrevet af Catharina Winterberg

Ifølge forbundets vedtægter kræver det fra aldersklasserne kadet og opefter national licens at deltage i danske turneringer. I en årrække har DFF ikke opkrævet gebyr for denne licens, men som bekendtgjort på Repræsentantskabsmødet 2018, genindføres et gebyr for licensen fra og med sæson 2018/2019. Beslutningen er truffet af økonomiske årsager på baggrund af nedgang i offentlige tilskud.

National licens er for de fægtere (fra kadet og ældre, uanset nationalitet) i danske klubber, der deltager i danske stævner: DM'er, regionale mesterskaber, ranglistestævner og cupper, men ikke hvis en klub holder et internt mesterskab eller lignende "lukket/eksklusivt" arrangement.

Rent praktisk foregår det på den måde, at der som en opstart ses bagud i tid for at få fastlagt et kvalificeret skøn i forhold til antallet af stævneaktive fægtere, den enkelte klub forventes at have i sæsonen (første gang for sæson 2018/2019). På baggrund heraf sendes en opkrævning til de enkelte klubber, som klubberne er ansvarlig for at betale. Hvorvidt klubberne vælger at lade fægterne selv betale for licensen eller ej, er et klubanliggende, som forbundet ikke blander sig i. Når sæsonen er slut, laves et tilbageblik og en efterregulering baseret på det præcise antal stævneaktive i sæsonen.

Tilføjet 21.12.: Licensen vil koste 150kr. pr. fægter og acontobeløbet opkræves klubberne inden 31.12.18.