HUSK - DIF Medlemsindberetning

HUSK - DIF Medlemsindberetning

18. januar 2018 skrevet af

Husk: Den 31.01. er sidste frist for den obligatoriske medlemsindberetning til DIF, hvor alle fægteklubber skal indberette medlemstal til "Centralt ForeningsRegister (CFR)". Det foregår igen på www.medlemstal.dk. På siden findes udførlig vejledning samt en videoguide, der kan hjælpe i indberetningsprocessen.

Det er meget vigtigt, at klubberne indberetter medlemstallene, da DFF's støtte fra DIF beregnes fra disse tal. Klubberne i følge DFF's Vedtægter § 4 har pligt til at foretage indberetningen til DIF.

P.t. har gjort 50% af fægteklubberne gjort deres pligt og har indberettet. 

Vi håber, at jer, der mangler, gør jer selv og forbundsfællesskabet den tjeneste at indberette i rette tid inden 31.01.2018.

Ved åbningen af årets medlemsindberetning i december 2017 har alle foreninger modtaget en mail med sit CFR-nummer, som skal bruges til at logge ind på CFR.

På forhånd tak.

Såfremt I har brug for hjælp eller har spørgsmål, så kontakt DFF's Sekretariat på 4326 2097 eller dff@faegtning.dk 

Mvh

DFF