Leveregler - til forebyggelse af seksuelle krænkelser

Leveregler - til forebyggelse af seksuelle krænkelser i klubben

16. december 2017 skrevet af

DFF og DIF anbefaler, at klubberne laver deres eget sæt leveregler for klubben for bedre at kunne forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge

Indhentelse af børneattester er med til at forebygge krænkelser, men der er andre ting klubber kan foretage sig for at forebygge at overgreb og andre krænkelser finder sted. 

Forebyggelse af krænkelser er vores alles ansvar. Alle trænere, ledere og udøvere har et ansvar, men klubbestyrelserne har et særligt ansvar mht. at få sat emnet på dagsordenen.

Det er en øvelse i sig selv at tale om emnet. En konstruktiv måde at gribe det an på er, at få talt om, hvilke leveregler vi i vores klub har/vil have fx ud fra disse 3 hovedemner:

• Kropskontakt – berøring ved øvelser, jubel og andre situationer

• Samvær – omklædning, overnatning, arrangementer og privat hos trænere/ledere

• Kommunikation – mundtligt, telefon, sms og e-mails

Dækker jeres leveregler disse tre områder? Med leveregler på disse tre områder gør I det tydeligt for alle, hvilke regler der gælder, og man bliver opmærksom på egen og andres opførsel. Det er det bedste, vi kan gøre for at skabe den bedst mulige forebyggelse, så ingen ender i en situation, hvor deres grænser overskrides – hvad enten der er tale om en udøver eller træner.

DFF har i samarbejde med andre specialforbund fået lavet en kort folder om emnet: Læs mere om Leveregler og se eksempler på leveregler.

Kontakt DFF's udviklingskonsulent for nærmere information.