DFF Projekt - Tiltrække EU-trænere til Danmark

DFF Projekt - Tiltrække EU-trænere til Danmark

13. november 2017 skrevet af

Kære cheftrænere og klubledere

DFF planlægger et projekt, der skal trække erfarne fægtere fra det 
øvrige EU til Danmark, idet vi herigennem håber at kunne sikre ekstern 
ekspertise til vores fægtesamfund og således styrke klubbernes 
medlemsbase såvel som den potentielle gruppe af talentfulde trænere i 
landet.

Det er hensigten at gøre fægtere og fægteklubber rundt om i EU-området 
opmærksomme på de gunstige betingelser, der er for at læse i Danmark. Vi 
vil blandt andet fortælle dem om danske fægteklubber, landets 
universiteter og dets universitetsbyer samt muligheden for offentlig 
støtte under studium. Et nøgleelement er, at en EU-studerende kan 
modtage dansk SU, hvis han eller hun har betalt deltidsarbejde sammen 
med studierne – og i den forbindelse er det vores plan at knytte kontakt 
mellem udenlandske fægtere med interesse i at læse i Danmark og 
fægteklubber med ønske om eller konkret behov for ekstra 
træningskapacitet.

Det første skridt i denne proces er at få en idé om efterspørgslen efter 
trænere i klubberne. Derfor vil vi gerne vide, om jeres klub – enten 
allerede nu eller inden for et år eller to – har eller forventer at få 
behov for ekstra trænerkapacitet. Desuden vil vi gerne vide, omtrent 
hvor mange timer pr. uge/måned, I forventer at have behov for træneren.

Vi skal understrege, at der ikke er tale om en bindende information – 
alene en oplysning, som vi har brug for i bestræbelsen på afklare 
trænersituationen i Danmark.

På vegne af DFF

Laurence Halsted og Steen Bjerre


Kontakt:
Laurence Halsted

Performance Director
Danish Fencing Federation
Tel: 0045 53 47 09 46
Email: sportschef@faegtning.dk