Projektsamarbejde med Team Danmark stopper

Projektsamarbejde med Team Danmark stopper

20. oktober 2016 skrevet af Jan Sylvest Jensen

Team Danmark har meddelt DFF, at Team Danmark ikke ønsker at fortsætte projektstøtten til DFF's projekt om en elitesatsning på herrekårde pr. 31.12.16.

 

Årsagen er i korthed, at Team Danmark, selv om de mener, DFF har lavet en god og grundig strategi frem til 2020, der bl.a. indbefatter ansættelse af landstræner og sportschef, ikke finder tilstrækkeligt grundlag for, at fægterne kan indfri Team Danmarks forventede resultater inden for en tidshorisont af 2 år. For en mere uddybende begrundelse kan I kontakte mig eller eliteudvalgsformanden, Thibaut Guilbert, der har haft møde med Team Danmark om sagen.

 

DFF's Bestyrelse er kede af udfaldet af forhandlingerne med vores samarbejdspartner, Team Danmark. Som forbundets ansvarlige ledelse er vi i Bestyrelsen desværre nødt til at træffe de nødvendige, økonomiske beslutninger, når en ikke ubetydelig ekstern støtte bortfalder til et projekt. Det indebærer desværre, at DFF er nødt til at afvikle elitesatsningen på kårde i sin nuværende form.  

 

Som en konsekvens heraf har Bestyrelsen besluttet, at landstræner, Ferenc Toth, vil få mulighed for ansættelse i DFF i perioden fra januar frem til udgangen af juli 2017, så engagementet og træningsarbejdet med landstræneren fastholdes i forbindelse med senior EM og VM i 2017. Herunder også det vigtige arbejde med træneruddannelsen.

I samme periode vil det økonomiske råderum for støtte til andre af de nuværende støtteformer i projektet desværre være begrænset. I vil i nær fremtid, men ikke lige nu, kunne få nærmere besked herom ved henvendelse til eliteudvalgsformand, Thibaut Guilbert.

 

DFF vil naturligvis i det givne tidsrum frem mod VM 2017 se på, hvordan en fremtidig elitesatsning kan bygges op og hænge sammen økonomisk.

 

Med venlig hilsen

Jan Sylvest Jensen

Bestyrelsesformand
Dansk Fægte-Forbund
formand@faegtning.dk
4046 6411