DM-afholdelse 2017-2019 - datoer og værtskab

DM-afholdelse 2017-2019 - datoer og værtskab

1. september 2016 skrevet af Jan Sylvest Jensen

DFF's bestyrelse har udarbejdet en plan for tidspunkter for afholdelse af DM-er for de kommende år. Den 20.09. færdigbehandler bestyrelsen sit oplæg på et bestyrelsesmøde, hvor der også tages stilling til indkomne ansøgninger om værtskab - altså hvilke klubber, der vil være stævneafholdere i samarbejde med DFF.

Klubber, som vil byde ind på et Danmarksmesterskab, skal gøre dette senest d. 20. september 2016 kl. 12 på følgende Email: formand@faegtning.dk.

Der kan bydes ind på værtskab for årene 2017-2019.

Læs mere om bl.a. tidspunkter her.