Chef de délégation søges

Chef de délégation søges

29. april 2016 skrevet af

 

Dansk Fægte Forbund søger en frivillig delegationschef til Senior EM i Torun, Polen, der afholdes 20-25. juni 2016.

 

Som CDD skal du være god til at planlægge, kunne samarbejde med landstræneren og assisterende landstrænere og kunne kommunikere tydeligt med fægtere og officials.

 

CDD-ens opgaver er beskrevet i detaljer i DFFs CDD-drejebog, men i store træk skal du:

-       tilmelde fægterne til EM

-       opkræve à conto beløb til dækning af de udgifter fægterne slev dækker

-       bestille hotel og shuttle fra lufthavn til hotel

-       bestille akkrediteringer til fægtere og officials

-       koordinere betaling af stævnegebyrer

-       uddele træningsdragter

-       være tilstede under hele stævnet, fra første til sidste danske fægter

-       indhente og viderebringe information om stævnets afholdelse til fægtere og officials

-       afholde møder for trænere og fægtere

-       holde kontakt til antidopingmyndigheder og pressen

-       afholde regnskab som afleveres til DFF's kasserer

-       afrapportere omkring stævnet

 

Som CDD får du betalt rejse og hotel samt diætpenge. Du skal selv søge fri fra arbejde, studier eller andet. DFF kompenserer ikke for tabt indkomst. Du bliver heller ikke aflønnet for din indsats som CDD.

Du skal forvente at ankomme til værtsbyen to dage før stævnestart, dvs. 18. juni, og rejse hjem igen 26. juni.

Såfremt du har mod på at påtage dig opgaven, skal du sende din begrundede ansøgning til Thibaut Guilbert, Eliteudvalget, senest fredag 6. maj, kl. 23.59 på følgende e-mail adresse: tib@rdaf.dk.

Eliteudvalget udtager CDD senest søndag 8. maj og giver besked herom umiddelbart efter.

 

Venlig Hilsen

Eliteudvalget