Husk DIF-medlemsindberetning inden 31.01.

Medlemsindberetning til DIF

15. januar 2015 skrevet af

Det er igen tid til medlemsindberetningen til DIF, hvor alle fægteklubber skal indberette medlemstal til "Centralt ForeningsRegister (CFR)".

 

Medlemstallene for 2014 kan indberettes fra 1. december 2014 og frem til 31. januar 2015, og det foregår igen på www.medlemstal.dk. På siden findes udførlig vejledning samt en videoguide, der kan hjælpe i indberetningsprocessen.

 

Den fælles medlemsportal fik sin debut i 2012, og det er således tredje  gang, at foreningerne skal registrere via CFR. Medlemsportalen er udviklet for at gøre indberetningen lettere for foreningerne - især de foreninger, som er medlem af flere idrætsorganisationer og dermed tidligere skulle indberette på forskellig vis til forskellige organisationer.

 

Ved åbningen af årets medlemsindberetning har alle foreninger modtaget en mail med sit CFR-nummer, som skal bruges til at logge ind på CFR. I flerstrengede foreninger er det hovedformanden og hovedkasseren, der har modtaget mail fra DIF – og altså ikke fægteafdelingens formand eller kasserer.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at det er meget vigtigt, at klubberne indberetter medlemstallene, da Dansk Fægte-Forbunds støtte fra DIF beregnes fra disse tal, og at klubberne i følge DFF's Vedtægter § 4 har pligt til at foretage denne indberetning til DIF.

Mvh

DFF