Ændringer i EM og VM udtagelseskriterierne for junior og senior

Ændringer i EM og VM udtagelseskriterierne for junior og senior

4. december 2014 skrevet af Louise Seibæk

Eliteudvalget har i samråd med landstræneren valgt at gå udtagelseskriterierne for junior og seniorkategorierne efter i sømmene i forhold til DFF elitestrategi. I den forbindelse er det blevet besluttet, at junior-­‐ og seniorfægterne, som minimum skal have 4 WC point, som kun kan opnås ved FIE-­‐pointgivende stævner. Point fra EM og VM tæller med (top 32 giver 2 point)1. Ved pointlighed vil: DM tælle som et satellitstævne (dvs. 4 point for 1. plads, 3 point for 2. plads, 2 point for 3. pladserne, 1 point for 5.-­‐8. pladserne). Således tæller DM ikke i de 4 WC point.

For at komme i betragtning til EM og VM udtagelse, skal fægterne således opfylde følgende krav:

JUNIOR (minimumskrav):

  • 3 ugentlige træningspas og deltagelse i 2 af DFFs træningslejre
  • 3 Junior World Cups og deltagelse ved DM
  • Optagelse på FIEs rangliste og DFFs rangliste
  • 4 WC point.

SENIOR (minimumskrav):

  • 4 ugentlige træningspas og deltagelse i 3 af DFFs træningslejre
  • 3 World Cups (herunder Satellit stævner) samt deltagelse ved DM 
  • Optagelse på FIEs rangliste og DFFs rangliste
  • 4 WC point.

Idéen med at stille krav til både fægternes erhvervelse af point og til deres aktivitetsniveau er, at fægterne skal træne målrettet både, hvad angår træningsmængde og kvaliteten af træning. Det er DFFs mål, at fægtere der udtages til EM og VM, i de tre alderskategorier, matcher de stærke fægtenationer, og derfor vil DFF sende de bedste fægtere. Her vil stævneresultaterne i sidste ende stå som udvælgelseskriterierne. Når landstræneren og Eliteudvalget har valgt at sætte kravene op med minimum 4 WC point, er det fordi, vi ønsker at sende fægtere til EM og VM, der inden udtagelse til de internationale mesterskaber har demonstreret, at de har et højt internationalt niveau. EU forventer, at fægterne på bruttolisten, som minimum træner mere end to gange om ugen, samtidig med at de deltager ved træningslejre (som minimum deltager ved DFFs træningslejre). Ligeledes forventer DFF også, at fægterne i samråd med deres klubtrænere får lagt sæsonplaner, der både indeholder sportslige målsætninger, stævneplaner og anden træning (kondition, styrketræning mv.) så fægterne træner målrettet.

Når landstræneren og Eliteudvalget har valgt at sætte kravene op med minimum 4 WC point, er det fordi vi ønsker at sende fægtere til EM og VM, der inden udtagelse til de internationale mesterskaber har demonstreret, at de har et højt internationalt niveau.

NB! Fra sæson 2015/16 har FIE besluttet at top 65-­‐96 placeringer til WC giver et 1 point.

1) EM og VM tæller med, idet et godt resultat skal belønnes