Repræsentantskabsmøde 2021

Repræsentantskabsmøde 2021

Dato og tidspunkt: 11. april 2021 kl. 10:00 - 11. april 2021

Adresse: Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

Kontaktperson: Formand Jan Sylvest - Email

Søndag 11. april 2021

Dette er klubbernes mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i klubbernes forening "Dansk Fægte-Forbund" og sætte præg på, hvad der skal ske i dansk fægtning på nationalt og internationalt plan. Så kom og vær med.

Bliv opdateret på, hvad DFF har lavet i det forgangne år, hvordan økonomien ser ud og skal se ud i fremtiden, vælg jeres medlemmer til DFF's Bestyrelse og udvalg, som skal varetage dansk fægtnings fælles interesser og løse nationale, fællesopgaver indenfor f.eks. B&U-, bredde-, elite- og veteranarbejdet.

Eventuelle forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelse af mødet. Indkomne forslag udsendes til foreningerne senest 21 før mødet.

Vi glæder os til at se jer.