Repræsentantskabsmøde 2021 flyttet til 21. - 22. august

Repræsentantskabsmøde 2021 flyttet til 21. - 22. august

Dato og tidspunkt: 21. august 2021 kl. 10:00 - 22. august 2021

Adresse: Kender ikke p.t.

Kontaktperson: Formand Jan Sylvest - Email

21. - 22. august 2021

Dette er klubbernes mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i klubbernes forening "Dansk Fægte-Forbund" og sætte præg på, hvad der skal ske i dansk fægtning på nationalt og internationalt plan. Så kom og vær med.

Bliv opdateret på, hvad DFF har lavet i det forgangne år, hvordan økonomien ser ud og skal se ud i fremtiden, vælg jeres medlemmer til DFF's Bestyrelse og udvalg, som skal varetage dansk fægtnings fælles interesser og løse nationale, fællesopgaver indenfor f.eks. B&U-, bredde-, elite- og veteranarbejdet.

Eventuelle forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelse af mødet. Indkomne forslag udsendes til foreningerne senest 21 før mødet. 

Vi har idéeudviklet på formen for repræsentantskabet og glæder os til at præsentere det nye koncept for jer. I må dog vente lidt endnu, men vi vil i så god tid som muligt sende mere information herom.

Vi glæder os til at se jer.