DIF Trænerkursus Niv. 1 - Aarhus - efterår

DIF Trænerkursus Niv. 1 - Aarhus - efterår

Dato og tidspunkt: 14. september 2019 kl. 09:00

Adresse: Idrætshøjskolen i Århus Vejlby Centervej 54 8240 Riskov

Kontaktperson: Martin Wiuff - Email

DIF-kurset består af et online-kursus og en enkeltkursusdag i Aarhus d. 14.09.

Deltagelse på DIF's kursus er obligatorisk for fuld beståelse af DFF's Træneruddannelse Niv 1. Kurset omhandler alment idrætslige emner, som er god baggage for en fægtetræner, mens DFF's eget Trænerkursus Niv. 1 primært fokuserer på den fægtetekniske del af trænerjobbet.

Man behøver ikke at have taget DFF-kurset forud, og DIF's kursus kan også bruges som uddannelse til trænerjobs i andre idrætsgrene.

Tilmeding til DIF's kurser sker ved at skrive til DFF's Udviklingskonsulent. Sidste tilmeldingsfrist er 12.08. 2019.

Vi skal have flg. oplysninger ved tilmelding:

For- og efternavn, adresse, emailadresse og telefonnummer (DFF skal foretage tilmeldingen on-line, og hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke foretage tilmelding) 

Husk, at klubben ofte kan søge kommunalt tilskud til trænerens deltagelse og dermed få dækket noget kursusgebyr og rejseudgifter ind.

Invitation.