Kassererens opgaver og funktioner - kursusaften - Fredericia

Kassererens opgaver og funktioner - kursusaften - Fredericia

Dato og tidspunkt: 26. april 2017 kl. 18:30

Adresse: Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Martin Wiuff - Email - 50536314

OBS: KURSET ER AFLYST GRUNDET FOR FÅ TILMELDTE!

 

3-timer - Spotkursus for klubledere

Målgruppe:
Danmarks Idrætsforbunds spotkursus for klubledere om kassererens opgaver og funktioner retter sig mod alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der såvel organisatorisk som personligt ønsker at udvikle sig i lederrollen, så de bliver endnu bedre til at løse de udfordringer idrætten i dag står overfor.


Indhold og varighed:
Kurset er en del af Danmarks Idrætsforbunds spotkursustilbud og består af 3 undervisningslektioner bestående af teoretiske oplæg, praktisk erfaring og dialog/sparring imellem kursister. Kurset giver overblik over kassererens opgaver og input til, hvordan der skabes god relation imellem kassereren og bestyrelsen. På kurset vil der blandt andet blive undervist i:


• Ansvarsforhold
• Bogføring
• Indberetninger
• Årsopgørelser
• Roller for eksterne interessenter


Udbytte:
Når kurset er gennemført, vil kursisten have fået øget kompetencer, viden og forståelse inden for rammerne for foreningers drift og spilleregler.


Tid og sted:
 Onsdag den 26. april 2017 kl. 18.30 – 21.30 i Fredericia

Kursusafgift:
Kursusafgiften er kr. 300,- pr. deltager. Der vil på kurset blive serveret kaffe/te.
Beløbet opkræves af DFF via fægteklubben.


Tilmelding:
Du tilmelder dig dette kursus på konsulent-oest@faegtning.dk senest den 30. marts 2017.


Underviser på kurset:
Instruktør fra Danmarks Idrætsforbund.


Spørgsmål:
Har du spørgsmål, så kontakt Udviklingskonsulent Martin Wiuff, 5053 6314 / konsulent-oest@faegtning.dk
Kurset tilbydes gennem specialforbund under Danmarks Idrætsforbund i samarbejde med DFF