Involveringsmøde 2 Vest

Involveringsmøde 2 - Vest: Ny økonomisk støttestruktur i DIF og mål og indsatser for DFF's arbejde 2018-2021

Dato og tidspunkt: 11. januar 2017 kl. 18:30

Arrangørklub: Dansk Fægte-Forbund (DFF)

Adresse: JAF's lokaler, Aarhus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, DK-8210 Aarhus V

Kontaktperson: Næstformand Nathalie Ahl - Email - 51507722

I den kommende tid afholder DFF involveringsmøder med klubberne i Øst- og Vestdanmark. Baggrunden er, at Danmarks Idrætsforbund over de kommende år tildeler DFF penge på en helt ny måde. De mange penge, som DFF hidtil har modtaget af DIF og som er helt afgørende for DFF's arbejde, tildeles i fremtiden på baggrund af en 4-årig aftale, hvor størstedelen af tilskuddet øremærkes til arbejdet ud fra de mellem DFF og DIF aftalte strategier, hvortil der knyttes mål, handlingsplaner og aktiviteter. Det er en længerevarende proces, at planlægge og aftale en 4-årig støtteaftale. Undervejs er det særdeles vigtigt for os, at klubberne bliver orienteret og kommer med input til, hvad de gerne ser, DFF arbejder med i årene 2018-2021.

DFF har nu fået godkendt sine overordnede strategiske spor hos DIF, så dette andet involveringsmøde kommer til at handle om mål og indsatser, som vi skal arbejde med i dansk fægtning for at forfølge de strategiske spor. 

Den endelige aftale mellem DIF og DFF indgås omkring juni 2017 - se skitseplan for hele planlægningsprocessen.

Tilmelding til Næstformand Nathalie Ahl senest 2 dage før mødet: naestformand@faegtning.dk.

 

Oplæg fra mødet - DFF's præsentantion.

Svar og anbefalinger fra klubberne, som var med til mødet.