Repræsentantskabsmøde 2015

Repræsentantskabsmøde 2015

Dato og tidspunkt: 26. april 2015 kl. 10:00

Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Som vedtaget på Repræsentantskabsmødet 2014 afholdes DFF's Repræsentantskabsmøde 2015:

Søndag d. 26.04. 2015.

Dette er klubbernes mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i klubbernes forening "Dansk Fægte-Forbund" og sætte præg på, hvad der skal ske i dansk fægtning på nationalt og internationalt plan. Så kom og vær med.

Bliv opdateret på, hvad DFF har lavet i det forgangne år, hvordan økonomien ser ud og skal se ud i fremtiden, vælg jeres medlemmer til DFF's Bestyrelse og udvalg, som skal varetage dansk fægtnings fælles interesser og løse nationale, fællesopgaver indenfor f.eks. B&U-, bredde-, elite- og veteranarbejdet.

Vi glæder os til at se jer.

Læs Mødereferat fra 2014.

Se indkaldelse til rep.mødet 2015.

Se budget og regnskab.

Læs indkomne forslag.

Læs Bestyrelsens og udvalgenes beretninger for 2014 (powerpoint præsentationer)

Læs Mødereferat fra 2015.

 

undefined