Klubinvolveringsmøde om ny organisation i DFF

Klubinvolveringsmøde om ny organisation i DFF

Dato og tidspunkt: 4. oktober 2015 kl. 11:00

Arrangørklub: Dansk Fægte-Forbund (DFF)

Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brødnby

Kontaktperson: Formand Jan Sylvest Jensen - Email - 4046 6411

 

Kære klubber 

Dansk Fægte-Forbund vil gerne invitere jer til et involveringsmøde omhandlende vores fremtidige organisation søndag den 4. oktober klokken 11.00 i Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

 

Vi håber, at I vil prioritere denne dag, da det er et vigtigt møde i forbindelse med et fælles forståelsesgrundlag og den videre proces i projektet med at lave en fremtidssikret organisation.

 

På dette møde vil vi bl.a. drøfte:

Hvilke udfordringer står overfor DFF overfor på kort, mellemlang og langt sigt?

Hvilke forventninger har klubberne til forbundet?

Hvilke forventninger har DIF/Teamdanmark til forbundet?

 

I bedes venligst melde tilbage inden 15. september om fremmøde til undertegnede.

 

De bedste hilsner

 

Jan Sylvest Jensen

Formand

Dansk Fægte-Forbund