DIF Trænerkursus Niv. 2 Brøndby

DIF Trænerkursus Niv. 2 Brøndby - 3 weekender

Dato og tidspunkt: 20. februar 2015 kl. 18:00 - 22. februar 2015

DIF Trænerkursus Niv. 2, 2015 i Brøndby løber over 3 weekends i vinteren 2015:

Datoer for 2015:

  • 20.02. (kl. 18) - 22.02.
  • 13.03. (kl. 18) - 15.03.
  • 18.04. (kl. 9) - 19.04.

Kursusrækken på ALLE 3 weekends er obligatorisk for fuld beståelse af DFF Træneruddannelse Niv 2.

Kurset omhandler alment idrætslige emner, som er en rigtig god bagage for en fægtetræner, mens DFF's eget Trænerkursus Niv. 2 primært fokuserer på den fægtetekniske del af trænerjobbet. En god fægtetræner har både i teori og praksis styr på både det alment idrætslige og det fægtespecifikke.

Man behøver ikke at have taget DFF-kurset for inden og DIF's kursus kan også bruges som uddannelse til trænerjobs i andre idrætsgrene.

Tilmelding skal ske via DFF - se invitation. Frist: 01.12. 2014 - efter denne frist kontakt DFF's udviklingskonsulent.

Husk, at klubben ofte kan søge kommunalt tilskud til trænerens deltagelse og dermed få dækket noget kursusgebyr og rejseudgifter ind.

Invitation.

 

undefined