Træningsidéer

Træningsaktiviteter og planer

Idéer til træningsaktiviteter:

Mangler du idéer til din fægtetræning? Så kig på dokumenterne her. Noget af materialet er samlet for nogle år siden. Det er primært udarbejdet til B&U-træning, men kan for en stor dels vedkommende sagtens benyttes til voksentræning. De fleste af aktiviteterne er afprøvede. Der er rigeligt af få inspiration af.

 

DFF's ATK-hjemmeside indeholder øvelseskataloger med masser af øvelseseksempler - især indenfor teknisk træning med øvelser fra DFF's Trænerkurser Niv. 1-3. Siden er ikke færdig, men fortsat under udarbejdelse i 2018. Men der ligger allerede meget, som du kan bruge som træner.

 

DFF's Benarbejdsgenerator. Et kortspil, der kan udvikle benarbejde for jer på en lidt anderledes måde. Udarbejdet 2012.

 

DFF's Teknikkort. Et sæt kort, der kan bruges til at øve sig med hjemme, så man gennem selvtræning får øvet mere af det, man har trænet i klubben. Alle øvelser forudsætter træning i klubben, så du kan tilrettelægge træningen ud fra kortnene. Primær målgruppe: 8-12 år. Udarbejdet 2012.

 

DFF har i 2013 udviklet et træn-selv-koncept til fægterne med masser af øvelser til træning udenfor klubtræningstiden. Trænervejledningen giver anbefalinger til, hvordan træneren inkoopererer selvtræning i trænerens arbejde med klubbens fægtere. Oprindelig fandtes konceptet og de mange øvelser på mobil applikation - app'en er lukket i 2015. De mange øvelser samt trænervejledning findes i 2017 på: http://www.atkfaegtning.dk/

 

DFF's 1-2-Træner - hæftet.

Kursuskonceptet indeholder bl.a. et kursushæfte, der gennemgår overordnede principper for helt nye trænere, der skal arbejde med børn (8-12 år). Hæftet giver råd og vejledning og gennemgår teknikken bag basalt benarbejde. På en mobil app. "1-2-træner" finder du 40 eksempler på simple benarbejdsøvelser med videoer - samt idéer til opvarmning og fysisk træning. Søg efter "1-2-træner" på dit mobil device. Udarbejdet 2014. 

 

DFF's Fægtemærkeordning. Ud fra de specifikke mål, der sættes for, hvad børnene skal kunne af færdigheder, kundskaber og holdninger, kan du ret præcist få en idé om, hvad I skal træne til træningen, og således planlægge jeres træning efter Fægtemærkerne. Udarbejdet 2011.

 

Dommer for dummies-hæfte. Kursusmateriale til afholdelse af Dommer for dummies-kursus i klubben på alle 3 våben. Første del af hæftet er baggrundsmateriale til kursisterne. Hæftets anden del indeholder en vejledning til klubber, der holder kursus. Udarbejdet 2016.

 

Fysisk træning til fægtere. Et øvelseskatalog til fysisk træning for fægtere i alle aldre. Materialet er udarbejdet af Nathalie Ahl og DFF i forbindelse med ATK - Aldersrelateret træning.

 

Fægtestrategospil. Find regler og alle kortene til et strategospil, hvor fægtebørnene er levende brikker. Alle "brikker" (kort) er med klubroller og fægtekategorier. Print ud og leg denne løbeleg på en lejr eller en træning med tid til slag stratego. Udarbejdet 2008.

 

Fægtning for piger og kvinderInspirationshæfte med bl.a. idéer til træning og sociale aktiviteter. Udarbejdet 2011.

                      

Ideer til sociale klubaktiviteter. Her finder du aktiviteter af social karakter, der kan medvirke til fællesskab, sammenhold, tilknytning, klubidentitet m.m. i og undenfor træningen. Udarbejdet 2001.

 

Idéer til træningslege.  Her finder du idéer til rigtig mange opvarmningslege og lidt om benarbejde. Udarbejdet 2001.

 

Selvtræningsøvelser for talent - og eliteudøvere i aldersklasserne kadet og junior. Øvelseskataloget giver øget mulighed for, at talent - og eliteudøvere kan træne selvstændigt uden for normal klubtræningstid, så de kan øge deres træningstid - og mængde. Der er inspiration til øvelser indenfor især våbenarbejde og benarbejde. Øvelserne er udviklet af Landstrænerne, Ferenc Toth og Andrey Klyushin, i samarbejde med DFF's Udviklingskonsulent og Michael Gyes. 
Til trænere, der vil støtte fægternes brug af konceptet til selv-træning, findes en Trænervejledning (pr. september 2013).

 

Børn får et mærke for træningsdeltagelse og stævne/lejrdeltagelse, en præmie ved 25 og 50 mærker, og dermed yderligere incitamenter for at være aktive i klubben. Se eksempel på mærkebog ovenfor (klik på overskriften). Det behøver ikke være trænerne, men en frivillig leder, der står for ordningen. Se powerpointpræsentation fra B&U-udvalget. Udarbejdet 2012.
 
Teamdanmark har lavet et enkelt koncept for restitution i forbindelse med træning og konkurrencedeltagelse. Konceptet til højniveautræneres arbejde med talent - og eliteudøvere. Downloadet er et slideoplæg fra foredrag 2014. Mere om restituionskonceptet kan findes på Teamdanmarks hjemmeside.

 

Inspirationspapir om udviklingsplaner og udviklingssamtaler for talentudøvere. Udarbejdet som kursusmateriale af Carsten Hvid Larsen, sportspsykologisk konsulent i TeamDanmark.
Et konkret eksempel på udviklingssamtale for alle fægtere i klubben - ikke kun talentniveau - findes her på hjemmesiden: Du scroller ned til teksten: "Fastholdelse af børn og unge - Udviklingsamtale - forældre-barn-klubsamtalen.
 
Planlægning:
Kun det største svineheld kan slå en god plan. Så hvorfor ikke være på den sikre side og bruge noget tid på planlægning af træningen og klubbens aktiviteter på forskellige niveauer?

Planer kan med succes kommunikeres ud til medlemmerne, så medlemmerne får kendskab og viden om holdets og klubbens tilbud og muligheder. En udmelding om træningstilbud og planer synliggør trænerens og klubbens forventninger og bliver mødt med forventninger af meldemmerne.

Nedenfor finder du nogle eksempler: En undervisningplan for et børnefægteholds sæson,  en sæsonplan med sportslige og sociale mål for et B&U-basketballhold, samt et eksempel fra en fægteklub på struktur og organisation af træningstilbuddene i klubben.

Undervisningsplan fægteeksempel 1Eksempel 2.                 

Undervisningsplan basketeksempel.

Træningens tilrettelæggelse fægteeksempel.

Møde - og lektionsliste - har I brug for overblik over, hvem der kommer til træning og hvem der får lektion, så findes et simpelt eksempel på en afkrydsningsliste her.