Rejsestøtte 2018

Rejsestøtte 2016-2018

Leman.png

Grundet den gavmilde sponsorstøtte fra Leman har Eliteudvalget besluttet at støtte unge bruttolandsholdsfægteres rejser gennem en støttepulje og efter ansøgning. Også i 2018 støtter DFF via LEMAN kadetters og juniorers rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i kvalifikationsstævner samt EM og VM i 2018. Der uddeles i 2018 kun portioner á kr. 500,- til individuelle rejseudgifter. Der er således ingen støtte til trænerledsagelse, dommerudgift eller holddeltagelse som i efteråret 2017, som var en ekstraordinær støtte sikret af DFF.
Leman-rejsestøtten tildeles som beskrevet nedenfor. Der er i 2018 samlet kr. 50.000,- i puljen, og der deles støtte ud efter først-til-mølle så længe, der er midler i puljen

 

Betingelserne for at opnå støtte fra puljen er følgende:

  • Fægteren skal være optaget på bruttolandsholdslisten.
  • Alene kadet- og juniorfægtere kan modtage støtte (hvis dreng/pige-fægtere er optaget på kadetlisten, er de godkendt som kadetfægtere).
  • Der kan kun opnås støtte til rejser til udlandet og alene såfremt rejseudgiften har oversteget 500kr.
  • Stævnet skal være junior worldcup, cadet circuit, EM eller VM (for kadet og junior).
  • Stævnedeltagelsen skal have fundet sted efter 01.01.2018.
  • Sponsorstøtten er en særskilt pulje, dvs. at Eliteudvalget ikke garanterer støtte, såfremt midlerne fra sponsoren er opbrugt inden årets udgang.
  • Der udbetales max. kr. 500,- pr. stævnebegivenhed.

 

  • Kun ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet er anvendt, tages i betragtning. Skemaet skal udfyldes for hver enkelt stævnebegivenhed og den behørige bilagsdokumentation skal medsendes hvert udfyldt ansøgningsskema. Materialet sendes til kasserer@faegtning.dk.

 

undefined