Politik - Talent - 2018-21

DFF's Talentpolitik 2018-2021

brug denne til nyheder

 

MÅLGRUPPE

Målgruppen for talentpolitikken er:

  • Klubber, der udvikler fægtere til bruttolandsholdet for kadet og junior, herunder talentklubber, der deltager i DFF’s program for talentudviklingsmiljøer.
  • Fægtere i alderskategorien kadet (14-17 år) og junior (17-20 år) på alle tre våben (fleuret, kårde og sabel), der:
    • opfylder DFF’s krav for optagelse på bruttolandsholdet
    • deltager i international konkurrencefægtning og indplaceres på internationale rankings
    • har ambitioner og vilje til at blive elitefægter

Rekruttering/talentspotting foregår løbende i gruppen af B&U fægtere i landets talent- og eliteklubber.

 

FORMÅL

DFF ønsker at styrke talentudviklingen i dansk fægtning som grundlag for øget rekruttering til elitefægtningen. Målet er at udvikle op til 5 talentudviklingsmiljøer fordelt over hele landet og herigennem at udvikle og fastholde flere talentfægtere på stadigt højere niveau.

Formålet med talentpolitikken er endvidere at synliggøre krav og forventninger til at være talentfægter og tydeliggøre talentklubbernes henholdsvis DFF’s opgaver og ansvar.

 

PRIORITERING

Talentudviklingen i dansk fægtning er prioriteret i DFF’s Strategi 2018-21 med et udviklingsprogram for talentmiljøer, herunder målrettede tilbud til såvel ledere, trænere som fægtere samt årlige træningssamlinger for alle fægtere på bruttolandsholdet.

 

OVERORDNEDE ANSVARLIG

DFF’s Eliteudvalg er ansvarlig for udmøntningen af nærværende politik.

 

FORANKRING I DET DAGLIGE

Det er DFF’s sportschef, der sammen med eliteudvalgets talentansvarlige forankrer politikkens udmøntning i det daglige arbejde i DFF.

 

KOMMUNIKATION

Talentpolitikken offentliggøres på DFF’s hjemmeside.

 

Læs Elitepolitik