Anbefalede bruttolandsholdsstævneplaner - 2019/20

Anbefalede bruttolandsholdsstævneplaner - 2019/20

d14.jpg

Det er en fornøjelse at introducere ­- for første gang ‑ en DFF-anbefalet stævneplan for Bruttolandsholdsfægtere. Planen er udarbejdet i samarbejde med de trænere, der har fægtere i Bruttolandsholdet, for at sikre størst mulig opbakning til de udvalgte stævner.

Formålet for disse anbefalede stævneplaner er at højne niveauet af samarbejdet mellem trænere, fægtere og forældre på tværs af klubber over hele landet. Vi vil gerne skabe og forstærke oplevelsen af en dansk delegation til ethvert internationalt stævne, hvor der er dansk repræsentation.

Førhen, hvor der ikke var meget samarbejde klubberne imellem, har vi haft mindre grupper af fægtere, der tog til forskellige stævner udvalgt sammen med deres egne trænere. Det betød, at vi har misset chancer for at stille op til holdturneringer, fordi fægterne blev spredt ud over flere stævner, og ligeledes har fægterne været nødsaget til at deltage i stævner uden en træner tilstede.

Stævneplanerne inkluderer både obligatoriske og anbefalede stævner, plus vigtige træningslejre. DFF forbeholder retten til at opdatere planerne løbende, især hvis specifikke datoer skulle ændre sig.

Det nyt tiltag vil være med til at sikre, at flere danske fægtere vil deltage i de samme stævner og derfor øge holddeltagelsen, samt at trænere vil være i stand til at koordinere deres tilstedeværelse og således øge sandsynligheden for, at der altid vil være en dansk træner tilstede ved hvert stævne.

Vi ser dette som første skridt på vejen mod en mere professionel og velorganiseret dansk delegation. For nuværende håber vi på opbakning fra trænere, fægtere og forældre, især når det drejer sig om logistik og organisation af fælles transport og ophold, og fremadrettet vil DFF forsøge at bidrage med en mere centraliseret organisation og forhåbentligt også med flere ressourcer.

Hvis du har spørgsmål så kontakt enten din klubtræner eller skriv direkte til mig,

 

Laurence Halsted

DFF Sportschef

sportschef@faegtning.dk