Hvad er bredde?

Hvad er breddefægtning?

f17.jpg

Bredden i dansk fægtning kan defineres som voksne, børn og unge, som ikke er elitefægtere. Men hvad er så en elitefægter, og mon ikke en breddefægter er andet og mere end "ikke-elite"?

Jo, at være breddeidrætsudøver er et alsidigt begreb, og en breddefægter kan også konkurrere for at vinde.

Læs DIF's fælles definition af begrebet breddeidræt og bliv klogere.