Læs nyheder om fægtning på DR's Min Sport. Klubber, forbund og fægtere skriver nyheder direkte på dr.dk/minsport.

Se indlæg om fægtning på DIF's nye web-kanal ON-sport.

Det Europæiske Fægte-Forbunds hjemmeside har fået nyt design. Bl.a. med videoer.

Amatør- og ordensudvalg

Amatør- og ordensudvalgets opgave er at afgøre alle sager om anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelserne om overtrædelse af reglementer eller lignende, om usportslig eller usømmelig adfærd. Dog kan sager, der alene angår anvendelsen af fægtereglementet, konkurrencereglementet o.l. afvises af udvalget.
 
Amatør- og ordensudvalget kan som voldgiftsret afgøre alle stridigheder mellem foreninger eller enkeltpersoner inden for Dansk Fægte-Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
 
Amatør- og ordensudvalget kan på begæring optage en sag om eksklusion af et medlem af en forening til undersøgelse af de faktiske forhold. Foreningen eller medlemmet har pligt til at oplyse sagen over for udvalget. Amatør- og ordensudvalget beslutter, hvorvidt - og i hvilken form - redegørelsen må offentliggøres.

 

Formand:
Søren Jensen
Voldboligerne 5, 1 tv
1420 K
Telf.: 5056 5056
dybensgade3@hotmail.com
 
Medlemmer:
Holger Christtreu
 
Pål Ramberg

Suppleanter:
 Vacant

Fotos på www.faegtning.dk er primært stillet til rådighed af Johnny Jensen, Michael Gyes, Erling Steen, Lars Egelund og Jørund Føreland Pedersen. DFF takker for hjælpen.

 

Dansk Fægte-Forbund er projektstøttet forbund hos Team Danmark

 

DFF deltager i Dansk Skoleidræts og DIF's projekt 'Skolesport'.

 

ADD lancerer app’en ’Antidoping’. App’en er tilgængelig til iPhone og Android og kan downloades fra hhv. iTunes App Store og Google Play