Breddeudvalg

Breddeudvalg

 • Anvend denne fællesadresse, hvis du vil kontakte alle udvalgets medlemmer:

  Breddeudvalget

  Email: breddeudvalg@faegtning.dk
 • Peter Linnemann.JPG Formand - Breddeudvalg - på valg 2020

  Peter S. Linnemann

  Vemmetofte Allé 20
  2820 Gentofte
  Tlf: 61202432
  Email: breddeformand@faegtning.dk
 • Udvalgsmedlem - på valg 2019

  Erik Pock (B)

  Tlf: 40419434
  Email: bredde1@faegtning.dk
 • Udvalgsmedlem - udpeget af bestyrelsen

  Sofie Olsen

  Tlf: 20789585
  Email: bredde2@faegtning.dk
 • 1. suppleant - breddeudvalget - på valg 2019

  Lars Roark

  Tlf: 25707376
  Email: bredde3@faegtning.dk
 • 2. suppleant - breddeudvalget - på valg 2019

  Vakant pr. 22.04. 2018