Hjemmesidepolitik

Formidlingspolitik for invitationer, resultater, indlæg o.a. på DFF's hjemmeside.

Hent nedenstående som pdf.
 

Formidlingspolitik for invitationer, resultater, indlæg, o.a.

(revideret 31.12.14.)

 

DFF's hjemmeside er et kommunikationsmedie for danske forbunds - og klubaktiviteter med sigte på national formidling og stof af national relevans. D.v.s. relevans for en hovedpart af danske klubber, fægtere og eksterne interessenter/ samarbejdspartnere.

 

Invitationer:

DFF formidler af hensyn til arbejdsressourcer og overblik på hjemmesiden (og i elektronisk post) udelukkende invitationer til danske stævner og danske kurser af regional og/eller national relevans.

Invitationer til udenlandske stævner viderebringes ikke på hjemmesiden, da de af relevante brugere, i hovedsagen elitetrænere og elitefægtere, kan findes andre steder på internettet.

 

Resultater og ranglister:

Alene resultater fra danske stævner og danske ranglister formidles:

For stævner, hvor Ophardtsystemet er brugt, findes link til Ophardt på forsiden af hjemmesiden. Klik på "On-lineresultater". Her findes også link til senest opdaterede danske ranglister.

For stævner, hvor Ophardt ikke er brugt, lægges resultater i videst muligt omfang direkte på hjemmesiden. Klik på "Stævner" eller for forsidens "stævneboks" og dernæst på "Hele kalenderen".

Udenlandske resultater formidles af samme hensyn som anført ovenfor ikke.

 

Stævnereportager, stævnenyheder o.lign.

Indlæg fra danske begivenheder bringes gerne - såfremt de indsendes i færdigskreven form og indholdet ikke er snævert klubfokuseret (se indledningens relevanskriterium).

Indlæg fra udenlandske begivenheder bringes ikke, medmindre der ud fra indledningens relevanskriterium er tale om begivenheder, hvor danske fægtere har opnået topplaceringer i verdensklasse - d.v.s. top 3-placeringer ved EM, VM, OL, WC-er og EFC-stævner (kadet og U23).

 

Desuden:

Udover ovenstående bringes også stof, herunder invitationer, resultater og reportager, som politisk valgte medlemmer af DFF's Bestyrelse og udvalg finder relevant.

DFF modtager invitationer og resultater mange steder fra. Undertiden giver vi afslag på at bringe en information med baggrund i ovenstående politik.

 

DFF's Mailinglister for klubber og fægtere

Udviklingskonsulentens mailingliste udsender invitationer til om alle danske stævner, danske kurser, klubudviklingsstof og breddeinformation. Sørg for, at de personer i jeres klub, som har behov for bred information, bliver tilmeldt listen. Send mail til konsulent-oest@faegtning.dk

 

Sekretariatets klub-mailingliste udsender officiel forbundsinformation specifikt rettet mod klubformænd eller af klubben udpegede

kontaktpersoner. Send altid besked til Sekretariatet om ledelsesændringer i klubben. Tilmelding: dff@faegtning.dk.