Værktøjer, idéer, viden

Værktøjer, viden idéer til rekruttering og fastholdelse af frivillige

VÆRKTØJSKASSE OG VIDENSBANK:
Nedenfor har vi samlet en værktøjskasse med idéer og en lille vidensbank til klubbens generelle arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige.
 
I kan finde mere specifikke tilgange til med "Unge" og "forældre" i underafsnittene - se menuen til venstre på siden. De 2 målgrupper er oplagte mål /ressourcegrupper for klubbens arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige.
 
 
DFF's Udviklingskonsulent kommer gerne ud og hjælper klubben på vej med udvikling af  strategi og plan for frivilligt arbejde. Eller måske et oplæg/foredrag om emnet.
 

Værktøjer på www.dif.dk

På DIF's hjemmeside kan I hente mange og værktøjer til frivilligt arbejde. Værktøjerne kan bruges til nemt at udvikle og løse konkrete, frivillige opgaver. Værktøjskassen er emneopdelt:
I kan skrive direkte i filerne til værktøjerne, hvilket gør det hele nemmere.
 
Hent ALLE værktøjerne samlet på 1 pdf. (76 sider).(der kan ikke skrives direkte i pdf.-en).
 
Husk, DFF har flere idéer til jer i teksten nedenfor og på specialsiderne om frivllige forældre og frivillige unge.
 
undefinedundefined
 
  • Tage en hurtig test, som giver svar på, hvor I er henne p.t. i jeres arbejde, og hvor I bør sætte ind.
  • Få idéer til hvordan man rekrutterer.
  • Finde inspiration til plan, strategi, målsætning m.m.
 
undefined
DFF og DIF anbefaler, at alle bestyrelser udpeger en frivillig-ansvarlig i bestyrelsen (som ikke er formanden). Den frivillig-ansvarlige headhunter frivillige, finder opgaver og er klubbens HR-medarbejder. Læs mere på linket ovenfor.
 
 
 
Find her en liste over hvordan, hvornår, hvem og hvor skal der spørges ved rekruttering.
 
Nogle gode råd til, hvad klubben bør gøre, når den får nye frivillige, og til hvordan klubben kan fastholde de frivillige lige i starten af deres karriere som frivillige i klubben.
 
DIF-folder med råd i punktform til at skabe rammerne i klubben for frivilligt arbejde, råd til rekruttering og fastholdelse. Brug evt. folderen til at sætte fokus på arbejdet med de frivillige på et bestyrelsesmøde.
 
Her har vi samlet en masse gode idéer til konkrete tiltag fra forskellige idrætsklubber. Det er prøvet og virker!
Indsamlet fra DIF's Frivillighedskampagne 2007-2008.
 
Når I skal rekruttere frivillige til en opgave, kan I lave et stillingsopslag, der klart tydeligt beskriver opgaven og de krav og forventninger, I stiller. Download ovenfor en opskrift på, hvordan man bruger et møde på at lave stillingsannoncer til klubbens frivillige opgaver.
 
Husk, der skal følges op, så bestyrelsen eller en arbejdsgruppe bruger materialet, når der konkret skal findes frivillige.
 
Se et eksempel på hvordan en fægteklub helt overordnet har organiseret det frivillige arbejde og givet gode råd til opgaveløsningen i klubbens håndbog for bestyrelsesmedlemmer. Lav desuden en plan og en opgavebeskrivelse for de enkelte frivillige opgaver.
 
Motiverende ledelse - fastholdelse
Når klubbens ledelse arbejder med frivillige, er det ofte en god idé at zoome ind på,hvad der motiverer den enkelte eller en gruppe til at lave et arbejde i klubben. Der findes på ydre og indre motivations faktorer. Tænk motivation ind i både strategien og det daglige ledelsesarbejde. Læs mere om motiver, motivation, ledelse og forventninger her:
 
 
Her findes en powerpointpræsentation om emnet "fastholdelse af frivillige" fra DFF's Breddeseminar 2008, som I er velkomne til at bruge i klubbens arbejde. Indhold: Generelle råd om arbejdet, om unge og voksne, om motivationsfaktorer.
 
Præsentation fra 2009 af en undersøgelse fra Center for ungdomsstudier og religionspædagogik. Hvordan rekrutterer og fastholder man forældre, trænere og unge? Hvor er potentialerne? Hvad virker bedst? Konklusioner: Frivillige skal spørges (face to face), det begynder med det konkrete, kortere engagement, hvor oplevelsen og det sociale, fællesskabet, er grobund for fastholdelse.
 
undefined
DIF's blad "Idrætsliv" var i december 2012 et særnummer om frivilligt arbejde. Her kan du læser gode artikler om frivllighed rundt om i Danmark og få tips, inspiration og idéer.
 
Læs bl.a. om, hvorfor erhvervslivet sætter pris på frivillige lederes kompetencer, om at frivilligt arbejde er karrierefremmende og giver unge kompetencer, de kan bruge i arbejdslivet. Kommunikér dette til de unge, når I rekrutterer...
Læs også om at frivillige skal anerkendes, forkæles og opfordres.
Artikler fra DIF's blad "Idrætsliv". 
 
undefined
Idrættens Analyseinstitut udgav i januar 2012 en stor rapport om frivillighed. Den er lang (ca. 160 sider), men I kan bl.a. læse om, hvad der betyder noget for rekruttering og fastholdelse af frivillige:
- Foreningens størrelse, idrætsgrenen, foreningstyper, klubbens organisation, strategi og medlemmernes tilknytning til klubbben.
Download fra link ovenfor.
 
Resuméer af rapporten:
Bl.a. findes i oplæggets sidste del faktorer, som gør det lettere at rekruttere og fastholde.
Omhandler bl.a. at frivilliges livsfaser, den moderne måde at være frivillig på, foreningstyper bør tænkes med, når klubben laver en strategi, der understøtter fleksible muligheder for frivillighed.
Foto: Elitefægtere også hjælper gerne til. Her ses Roland Schlosser og Phillipe Jørgensen til fægteopvisning ved gallamiddagen på Brøndby Stadion under DIF's Kongres 2011.
Foto: Elitefægtere også hjælper gerne til. Her ses Roland Schlosser og Phillipe Jørgensen til fægteopvisning ved gallamiddagen på Brøndby Stadion under DIF's Kongres 2011.