Unge

Unge - rekruttering og fastholdelse af unge frivillige

39265_105982812788986_100001318040713_43728_389215_n.jpg
VÆRKTØJSKASSE OG IDÉMATERIALE:
 
10  gode råd til rekruttering af unge frivillige:
 
Generelt:
1. Spørg dem, henvend jer personligt, prik til dem. En undersøglese viser, at 50 % af de unge, der ikke er frivillige i en klub, aldrig er blevet sprugt, om de har lyst til at være med.
2. Ryst posen, når der rekrutteres trænere, ledere og frivillige. Se om der kan rekrutteres frivillige fra grupper, der ikke tidligere er rekrutteret fra. Unge som måske ikke i forvejen fremstår som egnede emner, kan vise sig at være interesserede og et aktiv. Hænger man fast i gamle rutiner, kan det være på tide at genoverveje måder at henvende sig til interesserede frivillige på.
3. Fleksibilitet: Lav individuelle løsninger, der kan det gøre det muligt for den enkelte unge at fastholde sit foreningsliv i gennem et varierende ungdomsliv med mange andre forpligtelser.
4. Støtte og opbakning. Der er konkurrence om de unge som aldrig før. Overvej, hvilken kontakt der er til de frivillige, hvordan I hjælper dem med opgaveløsning og i hvilket omfang, man værdsætter dem (ros og anerkendelse).
5. Vis udviklingspotentialet. Sørg for at kommunikere de mange muligheder for selv – og kompetenceudvikling, som foreningsdeltagelsen indeholder. Gør de unge bevidste om, dels at de lærer noget, dels hvad de lærer.
 
Specifikt om Træner - og dommerrekruttering:
6. Sørg for at have gode gerne yngre trænere /dommere som forbilleder, så unge tænker: Sådan vil jeg også være. 
7. Præsentér idéen om at blive træner/dommer så tidligt som muligt – også som en exitstrategi fra en aktiv karriere. 
8. Få gjort synligt, at man kan blive træner / dommer. 
9. Start stille og roligt med at tilbyde de unge at stå for opvarmningen og benarbejdet, dømme kampe, hjælpe de nye. Lad dem i praksis blive hjælpetrænere / øve dommergerningen som rollen ikke er helt ny, når de bliver sprugt.
 
10. Orienter om kurser, tilbyd kurser og giv støtte til kurser.
undefined
 
3-trins-raket for rekruttering og fastholdelse af unge frivillige "Aktiviteter tiltrækker - relationer fastholder":
 
På sigt kan I styrke unges tilknytning til klubben ved samtidigt at tage højde for den virkelighed, de unge opererer ud fra:
 
1) Event-engagement – indgang til frivilligt arbejde - f.eks. fest, 1-dagsstævne, dommer for en dag.
2) Projekt-engagement – afgrænsede forløb og aktiviteter. Lejr, stævne, afholdelse af introdag m.m.
3) Hverdags-engagement – længere forløb og vedvarende engagement i foreningerne, inkluderer eksempelvis kurser og uddannelse.
 
Rent praktisk gør I det i klubben, at I tilrettelægger konkrete og afgrænsede forløb med klart definerede opgaver, og generelt er tydelige i kommunikation af, hvad I kan tilbyde den unge, og hvad den unge kan bidrage med.
 
 
Pointen er, at oplever unge en god og meningsfuld start på en frivillige karriere, så er der på sigt større sandsynlighed for vedvarende tilknytning til klubben. Helt enkelt fordi fordelene bliver tydeliggjort i en relativ ung alder, hvor lysten til at gøre en forskel for andre, ikke nødvendigvis mangler, men hvor tid, manglende viden om gevinsterne ved at være frivillig og livet i ungdomsårenes brydningstid, måske er de største forhindringer for at være frivillig? Hvis klubbens første tilbud er Trin 3 i raketten ender det ofte med et "nej tak" eller en kort frivillighedskarriere. Gå sindigt til værks.
_________________________________________________________
Flere værktøjer:
 
9 gode huskeråd, som er gode at have i mente i planlægning, organistering og det konkrete, akitve arbejde med de unge: Fang interessen, konkrete og tidsafgrænsede opgaver, introforløb, forventningsafstemning m.m.
 
Endnu 1 A4 med gode råd, når I skal arbejde med unge frivillige. Fra Projekt Frivilligs tidsskrift.
 
undefined
Oplæg af unge fra Vester Skerninge Tennisklub ved DIF-konsulenttræf 2008. I tennisklubben arrangerer de unge det meste af børne - og ungdomsarbejdet selv - træning, fest, sågar større stævner. Klubben havde  medlemsfremgang i ungdomsafdelingen. En succeshistorie.
 
Budskabet til de voksne ledere er: Vis tillid og støt de unge i arbejdet og giv dem ansvar og medindflydelse, så de kan indgå i klubbens forpligtende fællesskab.
 
 
 
Hæfte fra Center for ungdomsforskning om: Hvordan er de unge, hvad vil de? Mange gode råd og refleksionspørgsmål til foreninger, der vil arbejde med ungeinddragelse. Hvordan geares klubben til rekruttering og fastholdelse af unge.
 
DIF-hæfte udarbejdet af DIF's Ungdomsnetværk med gode råd fra de unge til foreningens ledere, tjekliste for klubbens ungdomsarbejde m.m.
 
Baggrundsartikel om myter og realiteter omkring unge og unges frivillige engagement. Fra Projekt Frivilligs tidsskrift.

undefinedundefined
Projektet gennemføres med nogle unge fra klubben i samarbejde med klubbens ledelse, træneren og DFF's Udviklingskonsulent. De unge skal selv lave en mindre projektaktivitet og sammen med klubbens ledelse definere politik og handlingsplan for hele klubbens ungdomsarbejde. Projektet er udover at være et frivillighedsprojekt for de deltagende unge også et generelt medlemsfastholdelsesprojekt. To fluer med et smæk!
 
Ungdomsprojektet "Helt frivilligt" fokuserede på unges muligheder for frivilligt arbejde, som genvej til en erhvervskarriere. På www.heltfrivilligt.dk kan de unge og klubbens bestyrelse finde gode argumenter for at deltage i frivilligt arbejde, og de unge kan tage en sjov og hurtig frivilligshedstest, som de og klubben kan bruge sig til at skyde sig ind på, hvilke frivillige opgaver, de unge brænder for / egner sig mest til.
 
undefined
Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis / CV. Det er essensen i et nyt initiativ, hvor alle elever på ungdomsuddannelserne fra 2010 bliver tilbudt at deltage i et forløb på minimum 20 timers frivilligt arbejde. Det kan det kan jo være som frivillig leder eller træner i en fægteklub, eller bare som stævnehjælper, dommer, eller til løsning af en eller anden konkret, praktisk opgave i klubben over en kort periode.
Den unge skal sammen med fægteklubben udarbejde en aftale ”Frivilligkontrakt” om arbejdsforløbet og til slut underskriver klubben et diplom 'Frivilligbevis' til den unge, som kan vedlægges eksamensbevis og c.v. Læs om klubbens muligheder her (kort) eller se på projektets hjemmeside.
”Projekt Frivillig” er et initiativ, som er startet i 2010 af Undervisningsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kulturministeriet. 

På www.projektfrivillig.dk kan unge fægtere og fægteklubberne læse meget mere om, hvordan et arbejdsforløb sættes sammen, og hvordan man indgår kontrakt og anskaffer sig et bevis på sin indsats i klubben.
Hvis I som fægteklub kan lave en struktureret indsats overfor de unge, er det måske vejen til flere og nye frivillige hjælpere i jeres klub?
På hjemmesiden kan I også søge efter frivillige i en jobbase og oprette stillingsannoncer på frivillige opgaver i jeres klub.