Forældre

Forældre - rekruttering og fastholdelse

Nedenfor finder I en værktøjskasse med idéer, eksempler og inspiration til jeres arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige forældre:
 
Et par fyndord, der kan sætte jeres tanker i gang, når I selv udvikler planer, strategier, opgaver og rekrutterer forældre:
 
"Vejen til forældrenes hjerter går gennem børnene" (motivationen)
Forældrenes vej ind i foreningen er gennem børnene: Skab opgaver for forældrene, der relaterer sig til deres børn, så de får gode oplevelser sammen med børnene - det kan være motivationen for senere at engagere sig i mere overordnede klubopgaver.
 
"Børnenes leg er de voksnes arbejde" (kommunikationen)
Uden hjælp fra voksne er det vanskeligere for klubbens børn at få store oplevelser. Det er vigtigt at kommunikere, at klubben har brug for forældrenes hjælp til at børnene kan have det sjovt i klubben. Når forældrene arbejder i klubben, skaber de noget for deres børn sammen med deres børn. Når man arbejder i klubben, hjælper man både klubben og sit barn. Samtidigt er det sjovt og udviklende for de voksne.
 
"Det begynder næsten altid med pølser!" (opgaven)

Hvad får en forælder til at stå en eftermiddag og servere pølser til klubbens børnestævne? Det er en konkret, tidsafgrænset, overkommelig opgave, som er let at sige ja til, hvor den voksne deler oplevelser sammen med barnet og møder andre voksne i samme situation, nemlig andre forældre. Det er givende, hyggeligt og socialt. Samtidigt finder "pølsemanden" ud af, at at de andre i klubben er o.k. og får et indtryk af klubben og sporten. Vejen til frivillige går gennem inddragelse i det konkrete, oplevelsen, det sociale, fællesskabet. Tænk på pølserne, når I skal rekruttere nye frivillige forældre! 

"Aktiviteter tiltrækker; relationer fastholder" (opgaven - motivationen).
Det er ofte samspillet med andre i det sociale fællesskab, der får folk til et blive ved med at hjælpe til.
 undefined
 
VÆRKTØJSKASSE OG IDÉMATERIALE:
 
Måske kan du og din klub lade jer inspirere af de små ”stillingsopslag” målrettet forældrene, og få "ansat" forældre til tidsafgrænsede, konkrete, overkommelige (og vigtige) klubopgaver?
 
Et par undersøgelser af danskernes frivillige arbejde tyder på, at det er lettere at rekruttere og fastholde forældre, der selv dyrker sport i en forening. Tøv derfor ikke med at få forældrene i gang med at fægte selv - det giver også flere medlemmer!Læs om baggrund og et par metoder.
 
Tag 1 årlig samtale om fægteren med forældrene (lige som skole-hjem-samtalen). Det viser forældrene, at I tager deres barn seriøst og er desuden en anledning til sportslig udvikling og til at inddrage forældrene i klubarbejdet (skemaet indholder felter til oplysning om frivilligt arbejde).
 
Kortere oplistning af råd og idéer - 2 sider.
 
Selvom Metodekataloget er udgivet af Integrationsministeriet og omhandler inddragelse af forældre med anden etnisk baggrund, er langt de fleste af metoderne anvendelige til forældreinddragelse uanset etnisk baggrund, da rådene er generelle. Få 20 siders inspiration og brug løs.
 
Oplæg fra DIF's breddekonsulenttræf 2007 v. formanden for klubben. Fodboldklubben er et succeseksempel på medlemsfremgang og forældreinddragelse. Om målgrupper, kommunikation forventninger, kvalitet, differentieret kontingent m.m.
 
 
Kan f.eks. deles ud til fægteforældre på forældremøde, til træning, til stævne. Husk at følge op.
 
Husk, der skal følges op, så bestyrelsen eller en arbejdsgruppe bruger materialet, når der konkret skal findes frivillige.
 
Oplæg fra Ledertræf på tværs 2011 af udviklingskonsulent om DBU's metoder til klubrekruttering og fastholelse af forældre. Om motivation, forventninger, opstartforædlremøder, gode forældrevaner m.m.
 
undefined
Viden skaber interesse. Interesse er første skridt for at hjælpe til. Sørg for at forældre løbende får information om, hvad der sker i klubben, og hvad de kan hjælpe med. Men sørg også for, at forældre får helt generel viden om sporten. Fægtning er for de fleste forældre en fremmed sport. Jo mere de ved om sporten, jo bedre kan de hjælpe deres barn, og des større interesse for aktiviteterne i klubben.
DFF har i vinteren 2011 udgivet bogen "Hurra, mit barn går til fægtning", som fortæller bredt om sporten til forældre. Sidst i bogen (s. 31) giver DFF sit bud på, hvilke forventninger DFF har til forældrerollen - bl.a. at forældre hjælper med. Det er også vigtigt for at skaffe frivillige forældre, at I som klub formulerer, hvad I forventer af forældre til jeres medlemmer, og fortæller, hvorfor det er givende for barnet, forældrene og klubben.
Giv gerne "Hurra, mit barn går til fægtning" til alle nye børns forældre og/eller få dem til at kende sporten ved at de selv prøver at fægte (se ovf.).
 
Bogen kan bestilles i trykt form gratis på DFF's Sekretariat.
 
Hvis I har flere lyse idéer til forældreinddragelse i klubbens arbejde, så skriv gerne til DFF's Udviklingskonsulent.
 
undefined