Involveringsmøde 1 Vest

Involveringsmøde 1 - Vest: Ny økonomisk støttestruktur i DIF og valg af strategier for DFF's arbejde

Dato og tidspunkt: 3. oktober 2016 kl. 18:30

Arrangørklub: Dansk Fægte-Forbund

Adresse: JAF's lokaler, Aarhus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, DK-8210 Aarhus V

Kontaktperson: Næstformand Nathalie Ahl - Email - 51507722

I den kommende tid afholder DFF involveringsmøder med klubberne i Øst- og Vestdanmark. Baggrunden er, at Danmarks Idrætsforbund over de kommende år tildeler DFF penge på en helt ny måde. De mange penge, som DFF hidtil har modtaget af DIF og som er helt afgørende for DFF's arbejde, tildeles i fremtiden på baggrund af en 4-årig aftale, hvor størstedelen af tilskuddet øremærkes til arbejdet ud fra de mellem DFF og DIF aftalte strategier, hvortil der knyttes mål, handlingsplaner og aktiviteter. Det er en længerevarende proces, at planlægge og aftale en 4-årig støtteaftale. Undervejs er det særdeles vigtigt for os, at klubberne bliver orienteret og kommer med input til, hvad de gerne ser, DFF arbejder med i årene 2018-2021.

Den endelige aftale mellem DIF og DFF indgås omkring juni 2017 - se en skitseplan for hele planlægningsprocessen.

Se DFF's indstilling til DIF om strategiske spor. Spor 1-3 er godkendt af DIF i december. Kom og hør mere derom.

Tilmelding til Næstformand Nathalie Ahl senest 2 dage før mødet: naestformand@faegtning.dk.